Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 2 §:n mukaan tarkempia säännöksiä ja määräyksiä alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä voidaan antaa asetuksella, ministeriön päätöksellä ja kunnan rakennusjärjestyksellä (linkki voimassa olevaan rakennusjärjestykseen).

Iitin rakennusjärjestyksen uusiminen

Kuulutus 11.5.2018 (vireillä, OAS nähtävillä)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 3.4.2019

Luonnosvaiheen kuulutus 16.3.201

Luonnos 5.3.2021, nähtävillä 18.3. - 19.4.2021