Maisematyölupa ja puiden kaato

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen sekä muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan usein maisematyölupa. Maisematyölupa haetaan Iitin kunnassa rakennusvalvonnasta ja sen myöntää rakennustarkastaja.

Maisematyölupa vaaditaan

  • asemakaava-alueella
  • ranta-asemakaava-alueella, jos kaava on vahvistunut ennen 1.5.2017 tai mikäli sen jälkeen vahvistuneessa kaavassa niin määrätään
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan muiden rakentamisen lupien tapaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Maisematyöluvan hakemuksen liitteeksi vaaditaan hakijalta karttaote, johon on merkitty kaadettujen puiden sijainti kiinteistöllä, sekä naapurinkuuleminen. Rakennusvalvonta liittää hakemukseen liitteeksi todistuksen hallintaoikeudesta sekä kaavaotteen.

Kiinteistösi kaavatilanteen ja kaavamääräykset pääset tarkistamaan Iitin kunnan karttapalvelusta (iitti.karttatiimi.fi). . 

Yhteystiedot

Petri Miettinen
Rakennustarkastaja
Sari Hatara
palvelusihteeri, rakennusvalvonta

Jaa sivu eteenpäin