Vesihuolto

Vesihuoltoon sisältyvät veden hankinta, talousveden käsittely ja jakelu sekä jätevesien käsittely eli viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Iitin kunnassa vesi- ja jätevesihuollosta huolehtii toiminta-alueillaan Iitin kunnan omistama Iitin Vesihuolto Oy. Iitin kunnassa toimii myös neljä vesiosuuskuntaa.

Iitissä toimivat seuraavat vesiosuuskunnat: 

  • Etelä-Iitin vesiosuuskunta,  
  • Veskansan vesiosuuskunta,
  • Vuolenkosken vesiosuuskunta,
  • Perheniemen vesiosuuskunta

Iitin Vesihuolto Oy

Iitin Vesihuolto Oy  (aik. Kausalan Lämpö Oy) vastaa vesihuollosta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla. Iitin Vesihuolto Oy:n talousvesi on pohjavettä, joka tuotetaan pohjavedenottamoilla. Iitin vesihuollolla on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa. Talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti viranomaisten toimesta ja sisäisellä tarkistuksella. Vedenjakeluverkostoa on seuraavasti: vesijohtoverkostoa noin 86 km ja viemäriverkostoa noin 83 km. Kiinteistöt vastaavat omista tonttien sisäpuolisista vesi- ja viemärijohdoista kustannuksillaan.

Jätevedet toimitetaan puhdistettavaksi Kouvolan Mäkikylän puhdistamoon Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueilta. Vuolenkosken alueen jätevedet puhdistetaan Lahdessa Nastolan puhdistamolla ja Säyhteen jätevedet puhdistetaan paikallisesti pienpuhdistamossa.

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Iitin Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen vesihuollon käytännön toiminnasta ja asiakaspalvelusta vastaa Lahti Aqua Oy. Iitin Vesihu olto Oy:n vesihuoltopalvelut ovat tulleet vuoden 2023 alusta alkaen yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n  kanssa. Yhteistyöllä haluamme taata asiakkaillemme laadukkaat ja toimivat vesihuoltopalvelut. Lahti Aquan tuottamat vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelun, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen sekä näiden toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Lahti Aqua Oy:n asiakaspalvelu huolehtii vesihuoltolaskutuksesta, tiedottamisesta, uusista liittymäsopimuksista, asiakastietojen ylläpidosta sekä vesimittareiden luennasta ja lukema ilmoitusten vastaanotosta. Asiakkaiden on suositeltavaa käydä lisäämässä ajantasainen puhelinnumero Minun Aquani -palveluun Lahti Aquan verkkosivujen kautta, jolloin asuntoa koskevat vesikatkotiedotteet tulevat tekstiviestitse puhelimeen. Iitin vesihuolto Oy omistaa vesihuoltolaitteistonsa ja verkostonsa kunnan alueella.  Iitin Vesihuolto Oy päättää vesihuoltomaksuista. 

Mahdollisista vesihuoltoverkoston häiriötilanteista ilmoitetaan Lahti Aqua Oy:n verkkosivujen etusivulla. Yleiset vesi- ja viemäriverkoston vikailmoituksissa pyydämme olemaan yhteydessä Lahti Aquaan puh. 0800 3 0808 (24h).

Vaihde – Lahti Aqua

Puh. 03 851 590
Palvelee arkisin 8-16

Yleiset vesi- ja viemäriverkoston vikailmoitukset

Puh. 0800 3 0808 (24h) / Lahti Aqua

Iitin Vesihuolto Oy

Iitin vesihuolto Oy:n palvelee:

Rautatienkatu 22,
PL 38,
47401 KAUSALA 

 

Yhteydenotot arkipäiväisin

klo 09:00 – 15:00 

Yhteyshenkilöt:

Melina Mallat
toimitusjohtaja
puh. 040 1535 042
melina.mallat@iitti.fi