Vesihuolto

Vesihuoltoon sisältyvät veden hankinta, talousveden käsittely ja jakelu sekä jätevesien käsittely eli viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Iitin kunnassa toimii kuusi vesihuoltotoimijaa. Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla  vesi- ja jätevesihuollosta huolehtii toiminta-alueillaan Iitin kunnan vesihuoltolaitos. Iitin kunnassa toimii myös viisi vesiosuuskuntaa.

Iitissä toimivat seuraavat vesiosuuskunnat: 

  • Etelä-Iitin vesiosuuskunta,  
  • Veskansan vesiosuuskunta,
  • Vuolenkosken vesiosuuskunta,
  • Perheniemen vesiyhtymä,
  • Perheniemen evankelinen opisto

Iitin kunnan vesihuoltolaitos

Iitin kunta ja Iitin Vesihuolto Oy ovat solmineet konsernin sisäisen vesihuoltoliiketoimintakaupan, joka astui voimaan 1.6.2024. Liiketoimintakaupan myötä kunnan 100% omistaman yhtiön vesihuoltotoiminta ja omaisuus siirtyvät suoraan Iitin kunnalle. Vesihuoltolaitos toimii nykyisin nimellä Iitin kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos toimii kunnan taseyksikkönä. Sopimuksemme vesihuoltopalveluista Lahti Aqua Oy:n kanssa säilyy, eikä liiketoimintakaupalla ole suoraa vaikutusta asiakkaisiimme. Siirtymävaihe on pyritty tekemään mahdollisimman saumattomaksi asiakkailemme. Asiakkaidemme vesihuoltoasioissa palvelee siis edelleen Lahti Aqua Oy.

Iitin kunnan vesihuoltolaitos vastaa vesihuollosta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla. Vesihuoltolaitoksen tuottama talousvesi on pohjavettä, joka tuotetaan pohjavedenottamoilla. Iitin vesihuollolla on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa. Talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti viranomaisten toimesta ja sisäisellä tarkistuksella. Vedenjakeluverkostoa on seuraavasti: vesijohtoverkostoa noin 110 km ja viemäriverkostoa noin 83 km. Kiinteistöt vastaavat omista tonttien sisäpuolisista vesi- ja viemärijohdoista kustannuksillaan.

Jätevedet toimitetaan puhdistettavaksi Kouvolan Mäkikylän puhdistamoon Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueilta. Vuolenkosken alueen jätevedet puhdistetaan Lahdessa Nastolan puhdistamolla ja Säyhteen jätevedet puhdistetaan paikallisesti pienpuhdistamossa.

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Iitin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vesihuollon käytännön toiminnasta ja asiakaspalvelusta vastaa Lahti Aqua Oy.  Vesihuoltopalvelut ovat tulleet vuoden 2023 alusta alkaen yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n  kanssa. Yhtiön ja kunnan välisellä liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta asiakkaidemme vesihuoltopalveluihin. Yhteistyöllä haluamme taata asiakkaillemme laadukkaat ja toimivat vesihuoltopalvelut. Lahti Aquan tuottamat vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelun, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen sekä näiden toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Lahti Aqua Oy:n asiakaspalvelu huolehtii vesihuoltolaskutuksesta, tiedottamisesta, uusista liittymäsopimuksista, asiakastietojen ylläpidosta sekä vesimittareiden luennasta ja lukema ilmoitusten vastaanotosta. Asiakkaiden on suositeltavaa käydä lisäämässä ajantasainen puhelinnumero Lahti Aquan häiriöviestijärjestelmään Lahti Aquan verkkosivujen kautta, jolloin asuntoa koskevat vesikatkotiedotteet tulevat tekstiviestitse puhelimeen. Iitin kunnan vesihuoltolaitos omistaa vesihuoltolaitteistonsa ja verkostonsa kunnan alueella. Iitin kunnan vesihuoltolaitos päättää vesihuoltomaksuista. 

Mahdollisista vesihuoltoverkoston häiriötilanteista ilmoitetaan Lahti Aqua Oy:n verkkosivujen etusivulla. Yleiset vesi- ja viemäriverkoston vikailmoituksissa pyydämme olemaan yhteydessä Lahti Aquaan puh. 0800 3 0808 (24h).

Vaihde – Lahti Aqua

Puh. 03 851 590
Palvelee arkisin 8-16

Yleiset vesi- ja viemäriverkoston vikailmoitukset

Puh. 0800 3 0808 (24h) / Lahti Aqua

Vesihuoltolaitoksen yhteystiedot

Iitin kunnan vesihuoltolaitos:

Rautatienkatu 22,
47400 KAUSALA 

 

Yhteydenotot arkipäivisin:

klo 09:00 – 15:00 

 

Huomioithan asiakaspalvelumme (mm. laskutus,littymäsopimukset, asiakastietojen ylläpito) tulevan   Lahti Aqua Oy:n kautta.

 

Melina Mallat
Yhdyskuntainsinööri