Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä, ja sen eteen tehdään työtä kunnan kaikilla toimialoille. Lisäksi hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvoinnin edistäminen on Iitin kuntastrategian 2022–2025 yksi neljästä pääpainospisteestä monipuolisen asumisen, elinvoiman kasvattamisen ja kuntaimagon ja tunnettavuuden rinnalla. Iitin kuntastrategiassa hyvinvoinnin edistämisen määritelmä koostuu asukkaiden tarpeiden mukaisesta palvelutarjonnasta, liikunta ja kulttuuri mahdollisuuksista, osaavasta ja jaksavasta henkilöstöstä, sekä palvelu yhteistyöstä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Strategian mukaisten pääpainosteiden eteen tehdään työtä kunnan kaikilla toimialoille. Kuntastrategiatyössä hyvinvoinnin edistämistä mitataan esimerkiksi seuraamalla asukastyytyväisyyttä sekä palvelupalautteita ja kuntataloutta. 

Lue lisää kuntastrategiasta

Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus

Iittiläisen hyvinvoinnin edistämisen toimintaa ohjaa monipuolinen tieto asukkaiden hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin kehittämistarpeista. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Kunnan hyvinvointijohtaja vastaa kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisesta, täytäntöönpanon koordinoinnista, seurannasta ja raportoinnista. 

Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä, jossa kunnan lisäksi keskeisiä toimijoita ovat järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yhteisöt, sekä hyvinvointialue. 

Yhteystiedot

Irina Barkman
Hyvinvointijohtaja

Jaa sivu eteenpäin