Tori

Iitin kunta ylläpitää Kausalan toria, joka sijaitsee Torikadulla kuntakeskus Kausalassa. Tori toimii paitsi markkinapaikkana myös kohtaamispaikkana. Toripäivien ja markkinoiden lisäksi torilla järjestetään erilaisia tapahtumia ja toimintaa varsinkin kesäaikaan. Tervetuloa torille!

Toriajat

  • Kuukausimarkkinat joka kuukauden 1. arkitiistai klo 7–14
  • Lauantaitori joka lauantai (lauantain sattuessa pyhäpäiväksi edellinen arkipäivä) klo 8–13
  • Iltatori kesäkeskiviikkoisin (kuukauden 2. ja 3. keskiviikko) klo 16–19.

Juhlapyhät aiheuttavat poikkeuksia kuukausimarkkinoihin ja lauantaitoriin. Juhannuksena lauantaitoria ei järjestetä, vaan lauantaitori on juhannusta edeltävänä perjantaina.

Torin käyttö muina kuin toriaikoina:

Torimyynti sallitaan muinakin aikoina kuin toriaikoina.

Toripaikkojen varaaminen

Yksittäisen toripaikkojen vuokrausta voi tiedustella torivalvojalta. Toripaikan voi vuokrata vuodeksi tai päiväksi kuukausimarkkinoille ja lauantaitorille. Päiväpaikkoja vuokrataan muinakin aikoina. Torin kahvila-alue ja jäätelökioskin alue vuokrataan kesäkaudeksi.

Vuosi- ja kausipaikan lunastaneilla on optio seuraavan vuoden vuosi-/kausipaikkaan vahvistamalla varaus 15.4. mennessä (kahvila- ja jäätelökioskipaikka) ja 15.5. mennessä (muut paikat). Optioajan jälkeen toripaikat ovat vapaasti vuokrattavissa. Varauksen vahvistus ilmoitetaan torivalvojalle tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon kirjaamo@iitti.fi.

Isomman alueen tai koko torin vuokraamista voit tiedustella tekniseltä johtajalta. Lupa on haettava vähintään 4 viikkoa ennen tapahtumaa.

Torin myyntipaikan lunastaneella ei ole oikeutta siirtää myyntipaikkaansa kolmannelle osapuolelle ilman torivalvojan lupaa.

Kausalan torin paikkamaksut löytyvät sivulta:

Maksut ja taksat

Toripaikan maksaminen

Kaikki vuosi- ja kausipaikat laskutetaan yhdessä erässä eräpäivällä 1.6. tai myöhemmin 14 päivän maksuajalla, mikäli paikka varataan kesken kauden. Laskutusta varten vuokralaisen tulee antaa laskutustiedot. Muut toripaikat maksetaan torivalvojalle tai Iitin kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen Iitin kunnankirjastolla tai ne voidaan laskuttaa.

Myyntikojut

Kausalan torin vuonna 2023 valmistuneille myyntikojuille on määritetty päivähinta. Myyntikojupaikat vuokrataan päiväpaikkoina toripäivinä sekä muina aikoina.  Myyntikojujen vuokrausta voit tiedustella muiden toripaikkojen vuokrauksen tavoin torivalvojalta.

Yhteystiedot

Aleksi Laine
Torivalvoja, kiinteistönhoitaja
Harri Hoffren
Tekninen johtaja

Ohjeita torimyyjille

  • Torikauppaa harjoitettaessa on voimassa olevien lakien ja asetusten ja niiden nojalla annettujen määräysten lisäksi noudatettava kunnan torisäännön (khall. 27.3.2023 § 60) ja järjestyslain määräyksiä
  • Myyjä vastaa oman myyntipaikkansa siisteydestä
  • Myyjä vastaa omaan toimintaansa liittyvistä tarvittavista luvista. Hollolan kunta hoitaa elintarvikevalvonnan palvelut Iitin alueella. Lisätietoja elintarvikevalvonnasta: Päijät-Hämeen ympäristöterveyden elintarvikevalvonnasta (hollola.fi).
  • Mikäli myyjä ei ole saapunut varaamalleen paikalle klo 9.00 mennessä voi torivalvoja vuokrata paikan tilapäisesti toiselle myyjälle

Lisätietoja saa torisäännöistä ja torivalvojalta.

Torisäännöt


Jaa sivu eteenpäin