Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä valiokuntien, lautakuntien ja lakisääteisten neuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä verkossa kahden vuoden ajan, viranhaltijapäätökset 22 vuorokautta.

Kunnan toimielinten esityslistat ja valiokuntien asialistat julkaistaan Internetissä jo ennen toimielinten kokouksia.

  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Kokouksen esityslista julkaistaan Internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.
  • Kunnanvaltuusto kokoontuu 7-10 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 18:00. Esityslista julkaistaan Internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina.

Luottamuselinten pöytäkirjat ja muistiot julkaistaan Internetissä sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Tähän saattaa kulua useampia päiviä kokouksesta. Pöytäkirja/muistio korvaa tällöin aiemmin julkaistun esityslistan/asialistan. Virallisen pöytäkirjanotteen voi tilata kunnan kirjaamosta. Asianosaisille pöytäkirjanote lähetetään automaattisesti.

Pöytäkirjat/muistiot pidetään Internetissä nähtävillä noin kahden vuoden ajan kokousten jälkeen.

Vanhempia pöytäkirjoja voi tarvittaessa tiedustella kunnan kirjaamosta.

Yhteistyökumppanien esityslistat ja pöytäkirjat

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Kymen jätelautakunta


Jaa sivu eteenpäin