Rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestyksessä määritellään muun muassa toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto. Rakentamistapaohjeet sisältävät tarkempia vaatimuksia asemakaava-alueiden rakentamiseen ja ympäristöön. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 14 ja 15 §:en mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset. Määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. 

Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata rakentamista siten, että alueelle muodostuu yleisilmeeltään viihtyisä, hallittu ja yhtenäinen kokonaisuus. Rakentamistapaohjeet sisältävät vaatimuksia esimerkiksi rakennusten muodosta, pintamateriaaleista sekä sijoittelusta kiinteistöllä. 


Jaa sivu eteenpäin