Paikkatieto- ja mittauspalvelut

Iitin kunnan paikkatietoaineistoja ylläpidetään paikkatieto- ja mittauspalveluissa. Tuottamamme kartat ja paikkatietopalvelut ovat asukkaiden, yritysten ja kunnan käytettävissä erityisesti maankäytön, yhdyskuntatekniikan ja rakentamisen suunnittelua ja muuta hallinnollista käyttöä varten.

Mittauspalvelu tuottaa kunnan suunnittelua tukevia mittauksia ja ylläpitää kaavan pohjakarttaa, joka kattaa asemakaavoitetut alueet. Lisäksi mittauspalvelu tekee rakennusvalvontamittauksia. Rakennusvalvontamittauksissa merkitään rakennuksen paikka ja tarvittaessa korkeusasema sekä suoritetaan sijaintikatselmus rakennusluvan mukaisesti. Muita mittauspalveluja voidaan toteuttaa tilauksesta aikataulun salliessa.  

Kunta luovuttaa aineistojaan myös ulkopuolisille ja myöntää julkaisulupia omiin aineistoihinsa. Aineistoa on saatavilla yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Iitissä käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000. 

Kartta-aineistoa ja mittauksia voi tilata kartoittajalta. Aineistoista ja mittauksista peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Karttapalvelu

Karttapalvelu palvelee kunnan yleiskarttana, jossa on nähtävillä opaskartta, yleis-, asema- ja rantakaavat määräyksineen, kunnan myynnissä olevat vapaat tontit, liikuntareitit, kiinteistörajat ja -tunnukset, osoitteet ja paljon muuta tarpeellista paikkatietoa.

Iitin kunnan karttapalvelu | karttatiimi.fi

Yhteystiedot

Pasi Puttonen
Kartoittaja
Maijastiina Lintukangas
Maankäyttöinsinööri

Jaa sivu eteenpäin