Saavutettavuus seloste

Saavutettavuusseloste kuvaa Iitin kunnan verkkosivujen saavutettavuuden tason ja toimenpiteet. Iitin kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Kunnan verkkosivut on uudistettu lokakuussa 2023. Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan WCAG 2.1 -ohjeistusta (A ja AA-tasot)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Iitin kunnan ylläpitävää verkkosivua: www.iitti.fi, sekä sen sisään rakennettuja erilliskampanjasivustoja: www.visitiitti.fi, www.iitti.fi/ihastu ja www.iitti.fi/sijoitu. Iitin kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Kunnan verkkosivut on uudistettu lokakuussa 2023. Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan WCAG 2.1 -ohjeistusta (A ja AA-tasot). Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy.

Saavutettavuusseloste on toteutettu Iitin kunnan toimesta itsearvioimalla. Seloste päivitetty 15.4.2024.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää suurimman osan saavutettavuusvaatimuksista.

Iitin kunta on sitoutunut tuottamaan ja toteuttamaan verkkopalvelut sekä niiden sisällöt saavutettavasti. Henkilöstöä koulututetaan sisäisesti saavutettavuusvaatimuksiin sekä oikeaoppiseen sisällöntuotantoon. Verkkosivujen päivittämisvastuu on hajautettu kunnan eri toimialojen kesken, pääkäyttäjyydestä ja sivuston kehittämisestä vastaa kunnan kehittämispalvelut.

Ei-saavutettava sisältö

  • Osa vanhoista asiakirjoista on skannattu kuvina, ei tekstinä (WCAG 1.4.5. Tekstiä esittävät kuvat).
  • Osalla sisältösivuista otsikkotyyppejä ei ole käytetty oikeassa otsikkohierarkiassa (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
  • Osa vanhoista asiakirjoista sisältävät ei-saavutettavia karttaliitteitä (WCAG 1.4.5. Tekstiä esittävät kuvat)
  • Verkkosivuilla on kuvia, joilla ei ole oikeaa vastinetta eli niille ei ole annettu alt-tekstiä. (WCAG 1.1.1 Ei-Tekstuaalinen sisältö)
  • Osa pdf-lomakkeista ei ole saavutettavia. Käytämme ensisijaisesti sähköisiä lomakkeita.

Palautetta saavutettavuudesta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa kunnan asiakaspalveluun tai sähköisellä palautelomakkeella.

Valvontaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Anna palautetta

asiakaspalvelu@iitti.fi


Jaa sivu eteenpäin