Ihastu luonnonkauniiseen Iittiin

Iitti on vehreä ja vireä maaseutukunta noin puolentoista tunnin matkan päässä ruuhka-Suomesta. Meillä on tilaa menestykselle ja monipuoliselle asumiselle.

28helmikuuta

Yhteiskuulutus 2024

Kuulutus 26/28.2.2024 Kunnanvaltuuston, Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten sekä valiokuntien kokousaikataulut sekä pöytäkirjojen ja muistioiden nähtävänä pitäminen.
28helmikuuta

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Iiro Riikonen on tehnyt Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.
27helmikuuta

Kuulutus eläinsuojailmoituksesta, lihanautakasvattamo Vuolenkoski

Iitin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu alla esitetty ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen eläinsuojailmoitus. Ilmoitus koskee olemassa olevaa toimintaa. Iitin ympäristölautakunta on päätöksessään 4.9.2002 § 154 päättänyt, ettei kyseiselle toiminnalle tarvitse hakea ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain muuttumisen myötä toiminta on nykyisin YSL 115 a § nojalla ilmoitusvelvollista.
26helmikuuta

Maisematyölupahakemus, puiden kaato, Isosaari, naapurien kuuleminen

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:
19helmikuuta

Kuulutus päätöksestä ympäristöluvan muutoksesta, Tillolan ampumarata

Päätös Iitin kunnan viranomaislautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen ympäristöluvan muutoksesta 8.2.2024 § 10. Ympäristöluvan muutos myönnettiin Iitin riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämälle Tillolan ampumaradalle. Ampumarata sijaitsee osoitteessa Ampumaradantie 17 kiinteistöllä Tupala 142-411-4-317. Luvanhakijana oli Iitin riistanhoitoyhdistys.
14helmikuuta

Ensimmäisen luokan syksyllä 2024 aloittavat lapset

Kuulutus 19/14.2.2024
14helmikuuta

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 vireilletulo

Kuulutus 17/14.2.2024 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 vireilletulo
14helmikuuta

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 (OAS)

Kuulutus 18/14.2.2024 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
30tammikuuta

Presidentinvaalin toinen vaali 11.2.2024

Presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.
11tammikuuta

Liikkuvan äänestyspaikan muuttunut pysähdyspaikka

Liikkuvan ennakkoäänestyspaikan (kirjastoauto) pysähdyspaikka on muuttunut Lyöttilässä.
9tammikuuta

Kaavaehdotus: Pohjanmäen-Radansuun asemakaavan muutos mm. Koilliskujan alueella ja Urajärventien risteysalueella

Kuulutus 4/9.1.2024    
5tammikuuta

Voimaantulokuulutus MRL 93.2 §, Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos Kalliosaaren tilan osalta

Kunnanvaltuuston 14.11.2023 § 44 hyväksymä Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos Kalliosaaren tilan osalta on saanut lainvoiman.

Tapahtumat

Ilmoita tapahtuma Menoinfossa

Jatkossa tapahtumien ilmoittaminen Iitin kunnan sivulle tapahtuu Menoinfo.fi:ssa. Ohjeet tapahtuman lisäämiseen löydät myös menoinfon sivuilta.

Tutustu myös näihin