Vauvaraha

Iitin kunta muistaa kuntaan syntyneitä vauvoja ja heidän perheitään vuosittain vauvarahalla ja perhejuhlalla. Vauvaraha myönnetään vuonna 2023 Iitissä syntyneille vauvoille.

Vauvaraha on 300 euron suuruinen kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden aikana syntyneistä lapsista. Se on saajalleen veronalaista ansiotuloa, joka ilmoitetaan tulorekisteriin hakemuksen täyttäneen vanhemman tuloksi. Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilla sekä neuvolapalveluista.

Vauvarahaa maksetaan kahdesti vuodessa: kesäkuussa alkuvuoden aikana haettujen vauvarahojen osalta ja joulukuussa loppuvuoden aikana haettujen vauvarahojen osalta. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Iitissä lapsen syntyessä ja vauvarahan maksuajankohtana. Huoltajan tulee antaa suostumus tietojen tarkastamiseen.  

Yhteystiedot

Sonja Peltonen
Hallintosihteerin sijainen

Jaa sivu eteenpäin