Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on aloitettu Iitissä kesällä 2023. Määräysten tarkoitus on tukea paikallista ympäristönsuojelua ja selkeyttää käytännön linjauksia valvontatyössä. Tällä sivulla voit seurata ympäristönsuojelumääräysten valmisteluprosessia. 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu Iitissä aloitettiin 21.6.2023 pidetyllä valmistelutyöryhmän aloitustilaisuudella. Valmistelua johtaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi ja valmistelun työryhmässä ovat mukana viranomaislautakunnan kolme jäsentä: Riitta Alestalo, Reijo Houni ja Olli Pasila. Valmisteluun osallistetaan myös päättäjiä ja kuntalaisia ja sen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa. 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tavoitteena on saada paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvat ja Iitin kunnan ympäristönsuojelua palvelevat ympäristönsuojelumääräykset. Kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta säädetään Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202-203 §:ssä. 

Määräysvalmistelun kulku

  1. Valmistelutyöryhmän aloituskokous 21.6.2023
  2. Työryhmän kokous 23.8.2023: Paikallisten olosuhteiden määrittely ja tarveharkinta 
  3. Seudullinen yhteistyötapaaminen 12.10.2023: Alueellinen yhteistyö ja Kuntaliiton terveiset 
  4. Yleisötilaisuus kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille ja sidosryhmille 17.10.2023 klo 17-18 Iitin kirjastossa: esittely- ja kuulemistilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua luonnosversioon ja keskustella määräyksistä.
  5. Valiokuntaohjaus, alkuvuosi 2024: Iitin valiokuntien kuuleminen viimeisimmästä luonnoksesta 
  6. Lausuntopyynnöt muilta viranomaisilta sekä kuntalaisilta, 29.2.2024 mennessä: lausunnot ja kuntalaisten mielipiteet kirjallisina viimeisimmästä luonnoksesta, mm. ELY, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, naapurikunnat 
  7. Viranomaislautakunnan viimeiset viilaukset luonnokseen, kevät 2024 
  8. Valtuuston päätös, kevät 2024 

Kysyttävää ympäristönsuojelumääräyksistä?

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Määräysluonnokset tutustuttavaksi

Iitin viranomaislautakunta päätti kokouksessaan 14.12.2023 asettaa ympäristönsuojelumääräysten ja niiden perusteluiden luonnokset nähtäville. Näistä luonnoksista voi antaa kirjallisen lausunnon, muistutuksen tai mielipiteen. Kirjeet pyydetään toimittamaan 29.2.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo@iitti.fi tai PL32, 47401 Kausala.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä 4.12.2023 (pdf)

Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluista 4.12.2023 (pdf)

Sivua päivitetty 19.12. klo 12.07: Sivulle päivitetty uusimmat luonnokset, joista voi antaa kirjallisen mielipiteen, muistutuksen tai lausunnon.