Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on aloitettu Iitissä kesällä 2023. Määräysten tarkoitus on tukea paikallista ympäristönsuojelua ja selkeyttää käytännön linjauksia valvontatyössä. Tällä sivulla voit seurata ympäristönsuojelumääräysten valmisteluprosessia. 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu Iitissä aloitettiin 21.6.2023 pidetyllä valmistelutyöryhmän aloitustilaisuudella. Valmistelua johtaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi ja valmistelun työryhmässä ovat mukana viranomaislautakunnan kolme jäsentä: Riitta Alestalo, Reijo Houni ja Olli Pasila. Valmisteluun osallistetaan myös päättäjiä ja kuntalaisia ja sen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa. 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tavoitteena on saada paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvat ja Iitin kunnan ympäristönsuojelua palvelevat ympäristönsuojelumääräykset. Kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta säädetään Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202-203 §:ssä. 

Määräysvalmistelun kulku

  1. Valmistelutyöryhmän aloituskokous 21.6.2023
  2. Työryhmän kokous 23.8.2023: Paikallisten olosuhteiden määrittely ja tarveharkinta 
  3. Seudullinen yhteistyötapaaminen 12.10.2023: Alueellinen yhteistyö ja Kuntaliiton terveiset 
  4. Yleisötilaisuus kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille ja sidosryhmille 17.10.2023 klo 17-18 Iitin kirjastossa: esittely- ja kuulemistilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua luonnosversioon ja keskustella määräyksistä.
  5. Valiokuntaohjaus, alkuvuosi 2024: Iitin valiokuntien kuuleminen viimeisimmästä luonnoksesta 
  6. Lausuntopyynnöt muilta viranomaisilta sekä kuntalaisilta, alkuvuosi 2024: lausunnot ja kuntalaisten mielipiteet kirjallisina viimeisimmästä luonnoksesta, mm. ELY, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, naapurikunnat 
  7. Viranomaislautakunnan viimeiset viilaukset luonnokseen, kevät 2024 
  8. Valtuuston päätös, kevät 2024 

Kysyttävää ympäristönsuojelumääräyksistä?

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Määräysluonnokset tutustuttavaksi

Iitin kirjastolla 17.10.2023 järjestetyssä yleisötilaisuudessa oli nähtävillä alla olevat sen hetkiset luonnosversiot ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Huomaathan, että luonnokset voivat vielä muuttua ja luonnoksista pyydetään erikseen kirjalliset lausunnot ja mielipiteet myöhemmin loppuvuodesta 2023. Lausuntovaiheen aikataulusta ja lausuttavista luonnosversiosta tiedotetaan tällä sivustolla. Tässä voit kuitenkin tutustua alustavasti suunniteltuun määräyskokoelmaan. Jos herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä ympäristönsuojelutarkastajaan.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä 17.10.2023 (pdf)

Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluista 17.10.2023 (pdf)

Sivua päivitetty 7.11. klo 13.54: Sivulle päivitetty kohtien 4-8 arvioitu aikataulu, joka siirtyi loppuvuodelta 2023 alkuvuoteen 2024.