Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Rakentamisen luvat haetaan Iitin kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta auttaa rakentajia lupa- ja rakentamisasioissa sekä antaa tietoa vanhoista rakennusluvista ja piirustuksista.

Rakennusvalvonta

Petri Miettinen
Rakennustarkastaja
Sari Hatara
palvelusihteeri, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan arkisto

Rakennusvalvonnan piirustukset ovat julkisia asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen piirustus. Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.

Pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydestä arkistoituna löytyvät rakennusten pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset), lupahakemukset ja -päätökset, katselmuspöytäkirjat sekä rakennustöiden aikaan rakennusvalvontaan toimitetut erityissuunnitelmat ja piirustukset, kuten LVI-piirustukset.

Lupa-asiakirjojen arkistonoudosta ja skannauksesta veloitetaan senhetkisen taksan mukainen maksu. Pdf-tiedostojen toimitus sähköpostilla sisältyy hintaan, mutta paperisista kopioista peritään taksan mukainen lisämaksu (taksan kohta Suurkuvatulostin-skannaus palveluhinnasto).

Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut löydät sivulta Maksut ja taksat

Rakennusvalvonnan arkisto

Sari Hatara
palvelusihteeri, rakennusvalvonta