Metsät

Iitin kunta omistaa noin 1700 hehtaaria metsää. Kunnalla on merkittävä metsäomaisuus ja siihen tulee panostaa, hoitaa järkevästi sekä huomioida virkistysarvot. Metsät tarjoavat kunnalle taloudellisten hyötyjen lisäksi monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun ja retkeilyyn, sekä metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset vähentävät tutkitusti terveydenhoidon kustannuksia.

Metsästategia

Iitin metsästrategia toteuttaa osaltaan keväällä 2022 hyväksyttyä Iitin kuntastrategiaa. Kunnan metsäomaisuuden hoidon tueksi on laadittu metsästrategia, jotta kunnan oma tahtotila saadaan vietyä käytännön toteutustasolle saakka. Metsästrategia sovittaa yhteen metsien hoidon eri tavoitteet: talous, ilmasto, luonto ja virkistyskäyttö.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2022 § 38 Iitin kunnan metsästrategian. Kunnan metsänhoidon toteuttamisessa ja
uuden metsäsuunnitelman tulevassa hankinnassa noudatetaan metsästrategian linjauksia.

Tutustu metsästrategiaan


Puiden kaatoluvat

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen sekä muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan usein maisematyölupa. Maisematyölupa haetaan Iitin kunnassa rakennusvalvonnasta ja sen myöntää rakennustarkastaja.

Vaaralliset puut kunnan maa-alueilla

Mikäli huomaat kunnan maa-alueella sijaitsevan vaaralliselta vaikuttavan puun, ota yhteyttä kunnan puutarhuriin.

Lisätietoja

Harri Hoffren
Tekninen johtaja
Maritta Vuorinen
Puutarhuri

Jaa sivu eteenpäin