Katu- ja sijoittamisluvat

Johtojen ja muiden vastaavien pysyvien rakenteiden sijoittaminen kunnan omistamalle tai hallitsemalle alueelle vaativat aina sijoittamisluvan. Lisäksi työskentely kunnan yleisillä alueilla vaati erillisen katuluvan.

Johtojen, kaapeleiden, laitteiden, muuntamoiden, mainostaulujen ja muiden vastaavien pysyvien rakenteiden sijoittaminen kunnan omistamalle tai hallinnoimalle maalle edellyttää aina sijoittamislupaa. Hakija vastaa sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä kuten maanomistuksen, kaavatilanteen ja johtotietojen selvittämisestä sekä puiden kartoituksesta. Kun rakenteille on myönnetty sijoittamislupa, tulee kunnalta hakea katulupaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin sijoittamis- ja katuluvat on myönnetty.

Kadulla tai muilla yleisillä alueilla työskentelyä tai tapahtumakäyttöä varten työstä vastaavan on lain perusteella haettava katulupaa kunnalta. Kunta valvoo, etteivät työt aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. 

Sijoittamis- ja katulupahakemukset toimitetaan Iitin kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@iitti.fi. Sijoittamislupahakemukset Iitin kunnassa käsittelee maankäyttöinsinööri ja katulupahakemukset käsittelee yhdyskuntainsinööri.

Hakemuslomake sekä katulupaehdot ja -ohjeet

Lisätietoa

Maijastiina Lintukangas
Maankäyttöinsinööri
Melina Mallat
Yhdyskuntainsinööri

Jaa sivu eteenpäin