Kuulutukset

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille.

Iitin kunnan viralliset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.