Koulukuljetus

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus Iitin kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen perusopetuslain mukaisesti.

Maksuton koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus Iitin kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on:

  • esiopetus ja 1.-2. luokan oppilaalla yli 3 km
  • 3.-9. luokan oppilaalla yli 5 km
  • oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen

Omavastuumatkojen rajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan esiopetus ja 1.-2. luokan oppilaalla 3km, 3.-9. luokan oppilaalla 5km.

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun.

Esioppilaiden ja peruskoululaisten koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa on käytetty KouluLiitu -ohjelmiston (koululiitu.fi) riskien arviointia. Yksittäisissä tapauksissa arviointeja on täydennetty muille arvioinneilla.

Maksullinen koulukuljetus

Kunta tarjoaa maksullista kyytiä, mikäli reitti on olemassa, se sopii kuljetusaikatauluihin sekä kyydissä on tilaa. Kyytiä voidaan hakea koko lukuvuodeksi syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi, talvikuukausiksi (loka-maaliskuu) tai lyhyemmälle ajanjaksolle. Lyhin mahdollinen ajanjakso 1kk.

Maksavista oppilaista ovat etusijalla alempien luokkien oppilaat sekä ne, joilla on pidempi koulumatka. Kuljetusreittejä ei muuteta eikä järjestetä maksavan oppilaan matkan vuoksi.

Yhteystiedot

Teija Kolehmainen
Koulutoimen sihteeri

Jaa sivu eteenpäin