Yksityistieavustukset

Iitin kunta avustaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnassaan sijaitsevia yksityisteitä myöntämällä avustusta voimassa olevien avustussääntöjen mukaisesti tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Iitin ja naapurikuntien rajoilla sijaitsevien yksityisteiden kunnan avustuksesta päätetään tapauskohtaisesti soveltaen näitä avustussääntöjä, ja ottaen huomioon se, miten ne palvelevat iittiläisiä.  

Yksityistielaki

Yksityistielain mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon:

Avustusten hakeminen

  • Avustukset julistetaan haettavaksi Iitin kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä.  
  • Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Lomakkeen yhteydessä tulee toimittaa pyydetyt liitteet.  
  • Kunnossapitoavustuksen haku viimeistään 31.3. 
  • Tien parantamisavustuksen haku viimeistään 31.3. Hankkeesta tulee ilmoittaa kunnalle ennakkoon edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä.  
  • Kohdeavustuksen haku viimeistään 15.11.  
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Iitin kunnan kirjaamoon hakuajan loppuun mennessä. 

Valtion yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen ELY-keskukselta: Yksityistieavustukset – ely – ELY-keskus.

Lisätietoja

Maijastiina Lintukangas
Maankäyttöinsinööri

Jaa sivu eteenpäin