Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Pikku-Vieterin ja Nuppulan päiväkodeissa. Jokaisen lapsen on osallistuttava kunnan järjestämään lukuvuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta järjestetään aamupäivisin neljä tuntia klo 8.15-12.15 koulun työpäiviä noudattaen, poislukien lauantaityöpäivät. Lapset saavat esiopetuksen yhteydessä lounaan.

Esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa sähköisesti.

Ilmoittautuminen esiopetukseen | Effica

Iitin esiopetussuunnitelma 2022

Esiopetusryhmien yhteystiedot

  • Kausala

    Hiirenvirnat, puh. 040 625 9911

    Oravanmarjat, puh. 040 561 1809 

    Sananjalat, puh. 040 664 6753

  • Vuolenkoski

    Esiopetus, puh. 040 483 3979

Yhteystiedot

Salme Saari
Varhaiskasvatuspäällikkö
Päivi Taiminen
Päiväkodin johtaja, Peltohiiri, Kanttarelli ja Nuppula

Jaa sivu eteenpäin