Asumisen avustukset

Asumiseen voit saada erilaisia avustuksia, tukia ja lainoja eri toimijoilta, mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta, Kansaneläkelaitokselta, Valtiokonttorilta, Verohallinnolta ja Hyvinvointialueelta.

Alle on koottuna linkit eri toimijoiden verkkosivuille, joista löytyvät lisätiedot, ohjeet ja lomakkeet avustusten, tukien ja lainojen hakemiseen. Valtionhallinnon haeavustuksia.fi -verkkopalvelu tulee kokoamaan kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan. Se palvelee kaikkia valtionavustusten hakijoita eli muun muassa yhdistyksiä ja säätiöitä, kuntia ja kuntayhtymiä, tiedelaitoksia ja tutkimusorganisaatioita, korkeakouluja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

Lisätietoja avustuksista ja lainoista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA, myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia sekä korkotuki- ja takauslainoja. Lisätietoja ja hakuohjeet löydät ARAn nettisivuilta (ara.fi).

Vanhustyön keskusliitto antaa korjausneuvontaa kaikille yli 65-vuotiaille. Korjausneuvonta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Korjausneuvojan palvelut asiakkaille ovat maksuttomia. Iitti kuuluu Hämeen alueen korjausneuvojan piiriin. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta (vtkl.fi).

ELY-keskukselta voit hakea valtionavustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020. Avustusta voit hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. Lisästietoja ja hakuohjeet löydät Ely-keskuksen verkkosivuilta (ely-keskus.fi).

Kansaneläkelaitos, Kela, myöntää eri asumistukia. Lisätietoja asumisen tuista löydät Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Valtiokonttori myöntää avustusta sotainvalideille toimintojen kannalta välttämättömiin asunnon muutos- ja peruskorjaustöihin. Lisätietoja Valtiokonttorin sotainvalidien asumisen tuista löydät Valtiokonttorin verkkosivuilta (valtiokonttori.fi).

Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata toimintojen kannalta välttämättömiä asunnon muutostöitä. Avustusta voit hakea Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Lisätietoja tuestusta asumisesta löydät Päijät-Soten verkkosivuilta (paijat-sote.fi).

Verohallinnolta on mahdollista saada kotitalousvähennystä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä. Lisätietoja kotitalousvähennyksistä löydät Verohallinnon verkkosivuilta (vero.fi).


Jaa sivu eteenpäin