Kylät ja kylätoiminta

Iitti on kylien kunta, jonka kylätoiminta sykkii elämää ja yhteisöllisyyttä. Kylätoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, juhlistaa perinteitä ja kehittää kylien elinympäristöä.

Iitti on kylien kunta, ja kylien aktiiviset ihmiset ja kyläyhdistykset pitävät koko Iitin virkeänä paikkana asua ja elää.

Kausala on Iitin keskustaajama. Sitä ympäröivät aktiivisesti toimivat ja vahvat kylät. Aktiivisuudellaan ja yhteishengellä kyläyhdistykset ovat toteuttaneet merkittäviä ja isoja tapahtumia ja hakkeita. Vuolenkoskelle valmistunut liikuntahalli toimii tästä hyvänä esimerkkinä. Kyläyhdistys panosti liikuntahallin rakentamisen runsaasti euroja että talkootyötä.

Iitin kylät olivat merkittäviä alueita jo esihistoriallisella ajalla. Keskiaikaiset maininnat Iitin kylistä alkavat jo vuodesta 1427 Kauramaasta (Sitikkalan ja Tapolan kylät), vuodesta 1443 Niinimäeltä ja Radansuusta, vuodesta 1460 Perheniemestä, vuodesta 1472 Vuolenkoskelta ja vuodesta 1480 Sääskjärveltä.
Iitin Kirkonkylä pitää sijansa kulttuurihistoriallisena alueena vielä tänäkin päivänä. Kirkonkylä on säilyttänyt miljöönsä ja rakennuksensa, minkä ansiosta se palkittiin Suomen kauimman kylän arvonimellä vuonna 1990. Seuraavana vuonna Norjassa pidetyssä Euroopan kaunein kylä -kilpailussa kirkonkylä sijoittui neljänneksi.

Kesäisin useiden kylien väkiluku tuplaantuu, kun kesäasukkaat saapuvat mökeilleen.

Tutustu kyliin kylien omilla sivuillaan, sosiaalisen median kanavissa tai esitteistä

Kyläohjelma 2023-2027

Kyläasiainneuvottelukunta on laatinut Iitin kyläohjelma vuosille 2023–2027. Kyläohjelma on Iitin kylien yhteinen käsitys siitä, miten kehitetään elinvoimaisia kyliä ja asukasyhteisöjä. Kyläohjelma on työkalu, jonka avulla paikallinen kehittäminen jatkuu aktiivisena. Tavoitteena on ylläpitää kylien erinomaista elinympäristöä, josta löytyvät riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi. Iitin kyläohjelmassa huomioidaan kestävän kehityksen merkitys laajasti, niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Iitin kunnan alueella on 12 kyläyhdistystä ja siihen rinnastettavaa toimijaa, lisäksi satoja muita toimijoita.

Kyläohjelman pääteemat

  1. Elinvoiman lisääminen ja älykäs sopeutuminen
  2. Yhteisöllisyyden edistäminen
  3. Kestävän matkailun lisääminen
  4. Viihtyisän ympäristön luominen

Jaa sivu eteenpäin