Katselmukset

Rakentamisen lupien lupaehtoihin sisältyy usein erilaisia katselmuksia, kuten loppukatselmus sekä uudisrakennuksissa sijainnin merkitseminen.

Loppukatselmus

Loppukatselmusta ja muita lupaehtoihin merkittyjä katselmuksia on pyydettävä rakennusvalvonnasta rakennusluvan voimassaoloaikana. Loppukatselmusta voidaan pyytää, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmuksen ja muut katselmukset (pl. sijainnin merkitseminen) suorittaa rakennustarkastaja.

Katselmukset:

Petri Miettinen
Rakennustarkastaja

Sijainnin merkitseminen

Uudisrakennuksen rakennusluvassa on yleensä lupaehtona sijainnin merkitseminen. Tämä tarkoittaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistä maastoon. Sijainnin merkitsemisen suorittaa kartoittaja.

Sijainnin merkitseminen:

Pasi Puttonen
Kartoittaja

Jaa sivu eteenpäin