Vireillä olevat kaavahankkeet

Anhavan tuulivoimaosayleiskaava

Anhavan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille Iitin kunnanhallituksen päätöksellä 28.06.2022. Kunnanhallitus määräsi alueelle myös rakennuskiellon (MRL 38 §). Rakennuskielto on voimassa, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman; kuitenkin enintään viisi vuotta, laskettuna voimaantulosta 30.6.2022. Rakennuskielto on rajattu niin, ettei se koske aurinkovoimalarakentamista eikä voimassa olevaa asemakaava-aluetta (KymiRing).

21.2.2023 kuulutus kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläpidosta sekä yleisötilaisuudesta 6.3.2023 (pdf-linkki)

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)14.2.2023 (pdf-linkki)

Hankkeesta tehdään YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi samaan aikaan kaavaprosessin kanssa. Vaikka ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavan laatimisen kanssa, osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillisinä prosesseina.

Hankkeessa järjestetään 6.3.2023 klo 17.00–19.00 Iitin kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS, sekä Anhavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tilaisuus järjestetään Ravilinnan salissa, osoitteessa Veteraanitie 2, Kausala. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä verkossa Teams-yhteydellä. Teams-linkki yleisötilaisuuteen löytyy alempana tältä sivulta ja ymparisto.fi:n YVA-verkkosivuilta, jossa YVA-menettelyä on tarkemmin selostettu.

Linkki ymparisto.fi:n YVA-verkkosivulle:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/ABO_Wind_Oy_Anhavan_tuulivoimahanke_Iitti_Kouvola/ABO_Wind_Oy_Anhavan_tuulivoimahanke_Iitt(65049)

Suora Teams-linkki yleisötilaisuuteen: Teams-linkki yleisötilaisuuteen 6.3.2023

Yleisötilaisuudessa paikalla on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan klo 16:30 alkaen.

Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala)

Kausalan asemakaavan muutos keskustan hammashoitolan ja Reitalan alueella on tullut vireille 17.5.2021 kunnanhallituksen päätöksellä.

Pdf-linkit:

23.2.2022 kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta ja oas:n sekä luonnoksen nähtävilläpidosta 24.2. - 17.3.2022

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 21.2.2022

Kaavaluonnos, kartta määräyksineen 21.2.2022

Kaavaselostusluonnos 21.2.2022

Asemakaavan ehdostusvaihe: Kausalan asemakaavan muutos keskustan hammashoitolan ja Reitalan alueella

Pdf-linkit:

9.5.2022 kuulutus ehdotusvaihe: Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala) hyväksytty 2.5.2022 kunnanhallituksen päätöksellä

Kaavakartta määräyksineen 25.4.2022

Kaavaselostus 25.4.2022

Kaavanlaatijan vastine 25.4.2022 luonnoksesta esitettyihin lausuntoihin

Hyväksytty kaava: 

Kaavakartta määräyksineen 14.9.2022

Selostus 14.9.2022

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2022 § 32

Voimaantulokuulutus MRL 200.1 §/MRA 93.2 §, Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala)

Kunnanvaltuuston 15.11.2022 § 32 hyväksymä Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala) on saanut lainvoiman.

Kaava tulee voimaan 3.1.2023.


Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Pdf-linkit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

KAAVAEHDOTUS:

Pdf-linkit:

Kuulutus 6.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 20.12.2019

Kaavaehdotus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavaselostus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavan hyväksymispäätös

Hyväksytty kaava: kartta määräyksineen ja selostus

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021 § 63

Kunnanhallituksen päätös 14.2.2022 § 20

Kuulutus rakennuskiellosta ja rakennuskiellon voimaantulosta

Kunnanhallituksen päätös 17.4.2023 § 74