Vireillä olevat kaavahankkeet

Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala)

Kausalan asemakaavan muutos keskustan hammashoitolan ja Reitalan alueella on tullut vireille 17.5.2021 kunnanhallituksen päätöksellä.

Pdf-linkit:

23.2.2022 kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta ja oas:n sekä luonnoksen nähtävilläpidosta 24.2. - 17.3.2022

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 21.2.2022

Kaavaluonnos, kartta määräyksineen 21.2.2022

Kaavaselostusluonnos 21.2.2022

Asemakaavan ehdostusvaihe: Kausalan asemakaavan muutos keskustan hammashoitolan ja Reitalan alueella

Pdf-linkit:

9.5.2022 kuulutus ehdotusvaihe: Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala) hyväksytty 2.5.2022 kunnanhallituksen päätöksellä

Kaavakartta määräyksineen 25.4.2022

Kaavaselostus 25.4.2022

Kaavanlaatijan vastine 25.4.2022 luonnoksesta esitettyihin lausuntoihin

Hyväksytty kaava: 

Kaavakartta määräyksineen 14.9.2022

Selostus 14.9.2022

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2022 § 32


Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Pdf-linkit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

KAAVAEHDOTUS:

Pdf-linkit:

Kuulutus 6.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 20.12.2019

Kaavaehdotus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavaselostus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavan hyväksymispäätös

Hyväksytty kaava: kartta määräyksineen ja selostus

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021 § 63

Kunnanhallituksen päätös 14.2.2022 § 20