Vireillä olevat kaavahankkeet

Kaavoituskatsaus 2017

.

Kausalan asemakaavan Mikkolanpellon alueen korttelin 276 tonttijaon muutos

- Kuulutus 13.2.2018 (tonttijaon muutosehdotus nähtävillä)

- Muutosehdotus (havainnekuva) ja ote voimassaolevasta asemakaavasta

- Kuulutus 33/29.3.2018

- Ote kunnanhallituksen 26.3.2018 kokouksen § 66

- Tonttijaon muutoskartta (havainnekuva)

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos tilan Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 alueella

- Kuulutus 27.6.2018

- Kaavaselostus

- Kaavakartta määräyksineen

- Kuulutus 23.3.2018

- Kaavakartta määräyksineen 1.2.2018

- Kaavaselostus 1.2.2018

- Kaavan laatijan vastine 1.2.2018

- Kuulutus 17.11.2017 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.11.2017

- Kaavaluonnos 1.11.2017 (kartta)

- Kaavamerkinnät 1.11.2017

- Kaavaselostus 1.11.2017

Voimaan tullut 16.8.2018

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos ja osittainen kumoaminen (eteläinen osa-alue)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.6.2016

Kuulutus 23.10.2017

Kuulutus 26.1.2018 (3.3.2017 päivättyjen kaavaehdotusten nähtävilläpidon uusiminen kuulemisen täydentämiseksi)

Kaavamuutos:

Kaavaehdotus 3.3.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 3.3.2017

Osittainen kumoaminen:

Kaavaehdotus 3.3.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 3.3.2017

Hyväksyminen:

Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta (osittainen kumoaminen)

Kaavakartta (osittainen kumoaminen)

Kaavaselostus (osittainen kumoaminen)

Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta (muutos)

Kaavakartta (muutos)

Kaavaselostus (muutos)

Kaavanlaatijan vastine (muutos)

Kuulutus

Voimaan tullut 16.8.2018

Kaavakartta (kumoaminen)

Kaavaselostus (kumoaminen)

Kaavakartta (muutos)

Kaavaselostus (muutos)

Kausalan asemakaavan muutos, Veteraanitien VU-alue (Veteraanitien päiväkoti)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.3.2017

Kuulutus 23.10.2017

Kaavaluonnos 24.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 24.9.2017

Kuulutus 9.1.2018

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017 (kartta)

Hyväksyminen:

Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 240418

Kaavaselostus

Kaavanlaatijan vastine

Kaavakartta

Kuulutus

Voimaan tulleet 16.8.2018

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kausalan asemakaavan Anttilantien Kuusikallion alueen muutos ja osittainen kumoaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.3.2017

Kuulutus 23.10.2017

Kuulutus 9.1.2018

Kaavamuutos:

Kaavaluonnos 26.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 26.9.2017

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017

Osittainen kumoaminen:

Kaavaluonnos 26.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 26.9.2017

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017 (kartta)

Hyväksyminen:

Ote pöytäkirjasta (osittainen kumoaminen)

Kaavakartta (osittainen kumoaminen)

Kaavaselostus (osittainen kumoaminen)

Ote pöytäkirjasta (muuttaminen)

Kaavakartta (muuttaminen)

Kaavaselostus (muuttaminen)

Kaavanlaatijan vastine (muuttaminen)

Kuulutus

Voimaan tulleet 16.8.2018

Kaavakartta (kumoaminen)

Kaavaselostus (kumoaminen)

Kaavakartta (muutos)

Kaavaselostus (muutos)

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

Kymijoen- Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi

Osallistumis- ja arviointisuunitelma 9.1.2017, päivitetty 31.7.2018

Kaavaehdotus:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liito-oravaselvitys

Kuulutus

Kuulutus 64/Nähtävilläoloaikaa jatkettu

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.11.2017 § 263.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.3.2018 § 26 Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan
kaavan laatijaksi, kaavan laadinnasta vastuullisena henkilönä, projektijohtaja DI YKS-503 Kuisma Reinikaisen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) ja kaavan laadintaan osallistuvana henkilönä suunnittelija FM YKS-588 Kristina Salomaan (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy).

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaan liittyvän Iitin kunnan ja Solarwind Oy:n välisen kaavoitussopimuksen kokouksessaan 26.3.2018 § 60.

Kuulutus 22.5.2018 (vireilletulo, OAS nähtävillä, yleisötilaisuus, rakennuskielto)

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin ke 13.6.2018 klo 17.00 - 19.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala).

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.7.2018 § 69 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (tarkistettu 2.7.2018). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2018, tarkistettu 2.7.2018

Iitin maankäytön kehityskuva 2040

Iitin maankäytön kehityskuva tuli vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 3.4.2018 § 32. Maankäytön kehityskuva ei ole oikeusvaikutteinen. Maankäytön kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön ja kehittämisen tueksi laadittava strateginen asiakirja, joka yleispiirteisenä suunnitelmana ohjaa maankäyttöä. Kehityskuva laaditaan yhdessä mm. asukkaiden, yrittäjien, viranomaisten ja yhdistysten kanssa. Kehityskuvan työstäminen aloitetaan työpajassa 19.4.2018, jonka jälkeen kehityskuva-luonnos on tarkoitus laittaa luonnoksena yleisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.

Kutsu työpajaan 19.4.2018

Maankäytön kehityskuva -projektin esittely

Kuulutus 4.4.2018

"Iitin maankäytön kehityskuva 2040" -projektiin liittyen kartoitettin iittiläisten asumisen unelmia kyselyllä, johon vastausaika päättyi 3.6.2018.

3.10.2018 päivätty Iitin maankäytön kehityskuva 2040 -luonnos pidetään yleisesti nähtävillä 15.10. – 15.11.2018 Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa (Rautatienkatu 20, Kausala) ja kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää kirjallinen mielipide luonnoksesta nähtävänäoloaikana os. Iitin kunta, tekninen lautakunta, PL 32/Rautatienkatu 22, 47401 Kausala tai sähköpostitse kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa ma 22.10.2018 klo 17.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala), jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.