Vireillä olevat kaavahankkeet

Kaavoituskatsaus 2017

.

Kausalan asemakaavan Mikkolanpellon alueen korttelin 276 tonttijaon muutos

- Kuulutus 13.2.2018 (tonttijaon muutosehdotus nähtävillä)

- Muutosehdotus (havainnekuva) ja ote voimassaolevasta asemakaavasta

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos tilan Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 alueella

- Kuulutus 17.11.2017 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.11.2017

- Kaavaluonnos 1.11.2017 (kartta)

- Kaavamerkinnät 1.11.2017

- Kaavaselostus 1.11.2017

Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos ja osittainen kumoaminen (eteläinen osa-alue)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.6.2016

Kuulutus 23.10.2017

Kuulutus 26.1.2018 (3.3.2017 päivättyjen kaavaehdotusten nähtävilläpidon uusiminen kuulemisen täydentämiseksi)

Kaavamuutos:

Kaavaehdotus 3.3.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 3.3.2017

Osittainen kumoaminen:

Kaavaehdotus 3.3.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 3.3.2017

Kausalan asemakaavan muutos, Veteraanitien VU-alue (Veteraanitien päiväkoti)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.3.2017

Kuulutus 23.10.2017

Kaavaluonnos 24.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 24.9.2017

Kuulutus 9.1.2018

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017 (kartta)

Kausalan asemakaavan Anttilantien Kuusikallion alueen muutos ja osittainen kumoaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.3.2017

Kuulutus 23.10.2017

Kuulutus 9.1.2018

Kaavamuutos:

Kaavaluonnos 26.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 26.9.2017

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017

Osittainen kumoaminen:

Kaavaluonnos 26.9.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 26.9.2017

Kaavaselostus 1.12.2017

Kaavaehdotus 1.12.2017 (kartta)

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

Kymijoen- Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi

Osallistumis- ja arviointisuunitelma 9.1.2017

Kaavan käsittelyn aikataulu on viivästynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetystä lisäselvitysten vuoksi. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1. - 21.2.2017. Kaavan seuraavassa vaiheessa käsitellään luonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä valmistellaan kaavaehdotus. Kun ehdotus on päätetty asettaa nähtäville, se julkaistaan tässä.

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.11.2017 § 263.

Kaavaprosessin edetessä eri kaavavaiheista tiedotetaan tässä.