Kunnan kasvihuonekaasupäästöt

Iitin kunnan kasvihuonekaasupäästöistä on tehty raportti vuonna 2021.

Kunnan päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 58,5 kt CO2-ekv ilman teollisuutta.

Suurimmat päästöjen lähteet olivat tieliikenne ja maatalous. Tieliikenteen päästöt kasvoivat prosentin vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Iitin päästöt kokonaisuudessaan ilman teollisuutta laskivat vuodesta 2018 vuoteen 2019 kolme prosenttia.