Kunnan ilmastotyö

Päijät-Häme on Hinku -maakunta, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä ja hiilensidonnan lisäämistä. Tavoitteen toteutumista tukemaan on kehitetty Päijät-Hämeen ilmastotiekartta, sekä Ilmastokumppanuus -hanke.


Ilmastotiekartta

Ilmastotiekartta sisältää maakunnan vision ja käytännön toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tavoitteena on myös edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ilmastotiekartta on osa EU:n tukemaa CANEMURE-hanketta, jota hallinnoi Suomen ympäristökeskus.

Lue lisää ilmastotiekartasta Päijät-Hämeen liiton sivuilta.


Ilmastokumppanuus

Iitti on mukana Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa muiden Päijät-Hämeen kuntien tavoin. Yhteistyö tuo kunnille konkretiaa ilmastotyöhön ja mahdollistaa yritysverkoston kautta vertaistukea yrittäjille. Tavoitteena on lisätä ilmastoasioiden näkyvyyttä niin kunnissa kuin koko maakunnassakin.

Ilmastokumppanuus -hankkeen tavoitteena on kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä toimiin ilmaston hyväksi. Toiminta on maksutonta, vapaaehtoista, sekä se soveltuu hyvin eri toimialoille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan

Kaikkien toimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja hanke tukee päästövähennystoimia yrittäjäkentällä.

Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, ja sen toteutusaika on 1.5.2021-31.10.2022.

Lue lisää Ilmastokumppanuus -hankkeen verkkosivuilta

Yritykset:

Salpausselän Kattohuolto
Palveluiden ytimessä ovat vesikattojen huolto ja kunnossapito. Ympäristövaikutusten minimointi on yksi yrityksen palvelulupauksista. Jatkossa yritys selvittää oman toimintansa hiilijalanjäljen sekä huomioi ilmasto- ja ympäristöasiat niin toiminnan suunnittelussa kuin hankinnoissakin.

Tavoite 1: Huomioidaan tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ympäristö-ja ilmastonäkökohdat Selvitetään oman toiminnan/tuotteen hiilijalanjälki ja viestitään siitäViestitään aktiivisesti asiakkaille ympäristökysymyksistä ja -teoista.

Tavoite 2: Huomioidaan ympäristömerkityt tuotteet ja ympäristölle haitallisten aineiden vähäisyys (kemikaalit, pesuaineet yms.)Hankitaan ympäristöystävällisesti tai luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineitaRemontoidessa valitaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja ja uusiomateriaaleja.