Ilmastotyö

Iitti on osa HINKU-maakuntaa ja itsekin HINKU-kunta. Ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä ja ilmastonmuutoksen tuomiin olosuhteiden muutoksiin sopeutumista varten tehdään Iitissä töitä monella eri toimialalla.

Iitin päästövähennykset

Iitin kokonaiskasvihuonepäästöt ovat laskeneet vuosien 2007-2021 välillä 31 % ja asukasta kohden vähentymää on kertynyt 24 %. Merkittävimmät paikalliset päästölähteet ovat liikenteessä (23,9 %) ja maataloudessa (28,8 %).

SYKEn laskelmat Iitin kasvihuonekaasupäästöistä

 

Ilmastosuunnitelma

Iitin ilmastosuunnitelman valmisteluun osallistuu kaikki toimialat ja se koskee koko kuntaa. Suunnitelman valmistelun aikana osallistetaan laajasti kuntalaisia ja päättäjiä. Ilmastosuunnitelma valmistuu 2025 kevääseen mennessä. Suunnitelmaa tehdään yhtä aikaa kuuden muun päijäthämäläisen kunnan kanssa. Ilmastosuunnitelman tekoon on myönnetty Ympäristöministeriön 100 % hankeavustus.

Suunnitelman valmistelun aikana on osallistettu jo päättäjiä, virkamiehiä, kunnan työntekijöitä ja yhdistystoimijoita. Myös kuntalaisilla, yrityksillä ja muilla aktiiveilla on mahdollisuus osallistua ilmastosuunnitelman valmisteluun. Ajankohtaisista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan kunnan ajankohtaispalstalla.

Ilmastosuunnitelmien valmistelua koordinoidaan Päijät-Hämeen liitosta.

Terhi Ahava, projektikoordinaattori, kuntien ilmastosuunnitelmat
terhi.ahava@paijat-hame.fi, p. 044 770 7314

Kuntayhteyshenkilö: Taru-Tiina Kalliokuusi, ympäristönsuojelutarkastaja
taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi, p. 040 559 6498

Iitti on nyt HINKU-kunta

Iitin kunnanvaltuusto päätti 4.12.2023 liittyä HINKU-verkostoon. HINKU-verkoston jäsenenä olemme sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pyrimme vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Uutinen ja lisätietoa HINKUun liittymisestä

 

KETS, Kuntien energiatehokkuussopimus

Liityimme Kuntien energiatehokkuussopimukseen joulukuussa 2023. Tavoitteemme on vähentää energiankulutustamme vuosien 2022-2025 aikajaksolla 7,5 %. Energiatehokkuustoimenpiteet painottuvat kiinteistöjen energialähteiden uusimiseen, LVIS-säätöihin ja tekniikan päivittämiseen.

PIKU-hanke

Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin (PIKU) -hankkeen (2022-2023) aikana Iitissä pidettiin useita erilaisia koulutuksia ja työpajoja ilmastotyön vauhdittamiseksi kunnan kaikilla toimialoilla. Hankkeen aikana tunnistettiin jo käytössä olevat ilmastomyönteiset käytänteet sekä lisättiin tietoisuutta ilmastotyön mahdollisuuksista. Hanke oli kuuden päijäthämäläisen kunnan yhteinen ja merkittävänä antina hanke lisäsikin myös seudullista yhteistyötä.

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen on yhteistyöhanke LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

  • Päijät-Hämeen kuntien ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen suunnittelun parantaminen
  • Käytännön varautumistoimenpiteiden toimeenpanon edistäminen kunnissa
  • Kuntien tarpeiden ja toimenpiteiden selkeyttäminen
  • Sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen
  • Informaation tuottaminen kuntien päättäjille/henkilöstölle ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Osana hanketta Iitin kunta toteuttaa selvityksiä liittyen hulevesiin ja kasvillisuuden huomioimiseen infran hellekestävyydessä. Iitin kunta toteuttaa myös kasvillisuuden huomioimiseen liittyvän pilotin yleisen alueen (esim. puisto, katu) tai kunnan omistaman kiinteistön piha-alueen suunnittelussa. Päijät-Hämeen kunnissa ilmastonmuutokseen varautuminen on vielä alussa ja Iitti toimii hyvänä esimerkkinä muille kunnille konkreettisten toimenpiteiden edistämisessä.

EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2021 - 2027) - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää hankkeesta LAB-ammattikorkeakoulun sivuilta