Kyläasiainneuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana kylien ja kunnan välillä. Sillä on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille. Neuvottelukunnan pääpaino on kylien yhteisissä kysymyksissä.

Käsiteltäviä asioita voivat olla mm. kylien omat ja yhteiset hankkeet, liikenne ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, muut turvallisuusasiat, kaavoituksen ja maankäytön seuranta, asumisviihtyisyys ja ympäristöasiat, elinvoimaan liittyvät kysymykset, kylien kehittämiseen tarkoitetut rahoitusmahdollisuudet sekä hyvinvointiin ja palveluihin liittyvät asiat.

Kyläohjelma 2023-2027

Kyläasiainneuvottelukunta on laatinut Iitin kyläohjelma vuosille 2023–2027. Kyläohjelma on Iitin kylien yhteinen käsitys siitä, miten kehitetään elinvoimaisia kyliä ja asukasyhteisöjä. Kyläohjelma on työkalu, jonka avulla paikallinen kehittäminen jatkuu aktiivisena. Tavoitteena on ylläpitää kylien erinomaista elinympäristöä, josta löytyvät riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi. Iitin kyläohjelmassa huomioidaan kestävän kehityksen merkitys laajasti, niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Iitin kunnan alueella on 12 kyläyhdistystä ja siihen rinnastettavaa toimijaa, lisäksi satoja muita toimijoita.

Kyläohjelman pääteemat

  1. Elinvoiman lisääminen ja älykäs sopeutuminen
  2. Yhteisöllisyyden edistäminen
  3. Kestävän matkailun lisääminen
  4. Viihtyisän ympäristön luominen

Jaa sivu eteenpäin