Yleiskaavoitus

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

IITIN KARTTAPALVELU

Edellytykset

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohjeet

Yleiskaavan laadinnan yhteydessä laadittavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa ohjeet, miten kaavoitukseen voi osallistua.

Palvelupiste Monitori
Rautatienkatu 20 47400 Kausala
Puh. 0206159600
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
09:00 - 12:00
Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 Iitti
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit
kaavoitus / yleiskaavoitus, kaavat / yleiskaavat (kaavat)