Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain (VHL 119/2001) mukaisesti kunnan on kehitettävä vesihuoltoa yhdyskuntarakenteen kehitystä vastaavasti (VHL 5 §). Työkalu on vesihuollon kehittämissuunnitelma. Vuoteen 2014 saakka kehittämissuunnitelman laatimisvelvoite oli kirjattu lakiin. Nykyisin suunnitelma on tavoitteellinen ja oikeusvaikutukseton. Se palvelee yhdyskuntasuunnittelua ja vesilaitoksen omaa suunnittelua.

Iitin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on vuodelta 2004. Vuoden 2004 vesihuoltosuunnitelmaa on päivitetty yhteistyössä Kausalan Lämpö Oy:n kanssa. Työ on teetetty konsulttityönä Ramboll Finland Oy:lla, joka on laatinut 6.4.2018 päivätyn luonnoksen vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Laatimistyön yhteydessä on kuultu myös Iitin kunnan alueella toimivia vesiosuuskuntia ja ELY-keskusta sekä ympäristötointa.

6.4.2018 päivätty Iitin kunnan/Kausalan Lämpö Oy:n vesihuollon kehittämissuunnitelma-luonnos pidetään yleisesti nähtävillä 25.5. - 25.6.2018 Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa (Rautatienkatu 20, Kausala) sen aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi/vesihuollon-kehittamissuunnitelma. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä luonnoksesta nähtävilläoloaikana. Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi

Vesihuollon kehittämissuunnitelma-luonnos 6.4.2018 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 2.7.2018 § 73 hyväksyä 6.4.2018 päivätyn, 25.5. - 25.6.2018
nähtävillä olleen Iitin kunnan/Kausalan Lämpö Oy:n vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksen ohjeellisena noudatettavaksi Iitin kunnan osalta. Tekninen johtaja valtuutettiin tekemään teknisiä ja vähäisiä korjauksia lopulliseen versioon.