Vauvaraha

Vauvaraha myönnetään vuonna 2023 Iitissä syntyneille vauvoille.

Vauvaraha 300 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden aikana syntyneistä lapsista. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa ja se ilmoitetaan tulorekisteriin hakemuksen täyttäneen vanhemman tuloksi.

Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Iitissä lapsen syntyessä ja vauvarahan maksuajankohtana. Huoltajan tulee antaa suostumus tietojen tarkastamiseen.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joka on saatavilla sähköisenä Iitin kunnan verkkosivuilla sekä neuvolapalveluista.

Vauvarahaa maksetaan kahdesti vuodessa: kesäkuussa alkuvuoden aikana haettujen vauvarahojen osalta ja joulukuussa loppuvuoden aikana haettujen vauvarahojen osalta.

Vauvarahahakemus

Vauvarahahakemuksia jaetaan neuvolassa, mutta lomake on ladattavissa myös Iitin kunnan verkkosivuilla: Vauvarahahakemus (pdf)

Lomakkeen toimitus:

Hallintopalvelut, Iitin kunta, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala.

Postitse: Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala

tai sähköpostitse: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.