Nuohous

Rakennuksen omistajan/haltijan velvollisuudet

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

  1. tulisijat ja savuhormit on nuohottu
  2. ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa
  3. tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti

(Pelastuslaki 379/2011)

Suomessa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun piirinuohousjärjestelmä lakkasi 30.6.2019.

Rakennuksen omistajan tai haltijan on itse tilattava nuohous haluamaltaan yrittäjältä. Nuohoustyön tekijältä edellytetään jatkossakin nuohoojan ammattitutkintoa.

Pelastuslaitoksilta siis poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. 

  • Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain
  • Vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein


Iitin alueella toimivat nuohoojat:

Läntinen piiri:
Jari Tähti, puh. 044 080 2700

Itäinen piiri:
Jyrki Ojapalo, puh. 0400 657 759.