Tekninen toimisto
Puh. +358 40 4833 778
Maksullinen
Iitin kunnan kirjaamo

kirjaamo@iitti.fi
Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi
Katu- ja sijoituslupahakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

katulupahakemus.pdf

Katujen ja muiden yleisten alueiden (kunnan maa-alueiden) käyttöluvat ja vuokraus

Kunnalta täytyy hakea lupaa katu- ja muiden yleisten alueiden (kunnan maa-alueiden) tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen.

Kunnalta täytyy hakea lupaa katu- ja muiden yleisten alueiden (kunnan maa-alueiden) tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen.

Toimintaohjeet

Johtojen, mainostaulujen yms. sijoittamisluvista voi tiedustella paikkatietoinsinööriltä.

Muista kunnan maa-alueisiin annettavista tilapäisistä (alle vuoden voimassaolevat) käyttöluvista voi tiedustella tekniseltä johtajalta; yli vuoden voimassaolevista käyttöluvista päättää tekninen lautakunta.

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt
Ympäristö - Ympäristöilmoitukset ja luvat
luvat / katujen käyttöluvat, luvat / viheralueiden käyttöluvat, viheralueet / puistot