Kaavoitus

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda edellytykset elinvoimaiselle asuinympäristölle. Kaavoittamisella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Iitin kunnassa vireillä olevasta maankäytön suunnittelusta saa tietoa vuosittain julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Kaavoituskatsaus ja vireillä oleva kaavahankkeet ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla vireillä olevat kaavahankkeet.

Nähtävillä olevista kaavoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla kohdassa "kuulutukset ja ilmoitukset".

Voimassa olevien kaavojen yhdistelmiä voi katsella Iitin kunnan karttapalvelusta. 

Lisätietoja Iitin kunnan kaavoittaja, tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023 - 2027 (pdf)