Jätehuolto

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu järjestää  asumisessa syntyneen jätteen ja maatalouden vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja käsittely. Lisäksi kunta vastaa julkisen hallinnon ja palvelutoiminnan sekä koulutustoiminnan yhdyskuntajätteestä. Kunnan vastuu on määritelty tarkemmin jätelaissa (646/2011, § 32).

Iitin kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös neuvoo jäteasioissa. 

Jätehuoltomääräykset

Iitissä noudatetaan Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Vironlahden yhteisiä jätehuoltomääräyksiä. Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella toimii jätehuoltoviranomaisena Kymen jätelautakunta ja kunnallisena jätelaitoksena Kymenlaakson Jäte Oy.

Jätehuollon valvonnasta vastaa kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Katso myös