Jätehuolto

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu järjestää  asumisessa syntyneen jätteen ja maatalouden vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja käsittely. Lisäksi kunta vastaa julkisen hallinnon ja palvelutoiminnan sekä koulutustoiminnan yhdyskuntajätteestä. Kunnan vastuu on määritelty tarkemmin jätelaissa (646/2011, § 32).

Iitin kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös neuvoo jäteasioissa. Jätehuoltoon liittyvistä valvonta- ja viranomaistehtävistä Iitin kunnassa vastaa Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut.

Iitissä noudatetaan Kymenlaakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun yhteisiä jätehuoltomääräyksiä, jotka astuivat voimaan 1.5.2015.

Katso myös