Ilmoituksenvarainen toiminta

Yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, joita on muun muassa uudet eläinsuojat, sahat, varikot ja pienet ampumaradat.

Ilmoitus on jätettävä viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Lisätietoja ympäristönsuojelulain mukaisesta yleisestä ilmoitusmenettelystä (Ympäristö.fi)


Aumausilmoitus

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus) koskee:

  • kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia kasvukauden aikana pellolla levitystä odottamassa
  • kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia tilalla, joka niitä vastaanottaa
  • kompostin jälkikypsytystä
  • kuivalannan varastointia poikkeustilanteissa tilalla, jossa sitä kertyy kotieläintenpidon vuoksi (työtekniset tai hygieeniset syyt).
     

Ilmoitus toiminnasta tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeista.


Leirintäalueet

Jos perustat leirintäalueen tai muutat olemassa olevan alueen toimintaa olennaisesti, tee kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluun. Jätä ilmoitus kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilapäistä leirintäaluetta. Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Katso tilapäisen majoittamisen ja muonittamisen ohjeistus (pdf). * Päivitetty 19.4.2022


Meluasiat

Meluntorjunta on ympäristön pilaantumisen torjuntaa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan erityisen häiritsevästä melusta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Meluntorjunnan tavoitteena on minimoida melun terveydelle aiheuttamat haittavaikutukset ja edistää elinympäristön viihtyisyyttä.