Hulevedet

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetun alueen sade- ja sulamisvesiä, jotka muodostuvat esimerkiksi katoilta tai päällystetyiltä pinnoilta, kuten asfaltoiduilta alueilta. Hulevesiin kuuluvat myös esimerkiksi rakennusten kuivatusvedet.


Iitin kunnan alueen hulevesitulvariskien alustava arviointi

Hulevesitulvariskien v. 2018 alustava arviointi

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 4.12.2018 § 122 hyväksyä Iitin kunnan v. 2018 hulevesitulvariskin alustavan arvioinnin, jonka mukaan v. 2018 tehdyn tarkastelun perusteella on päädytty siihen, että v. 2012 hyväksytyn alustavan arvioinnin (pdf) jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olosuhde- tai muita muutoksia, että olisi tarpeen nimetä lain tarkoittamia hulevesitulvariskialueita Iitissä.