Harri Hoffren
0404854037
harri.hoffren@iitti.fi

Tekninen johtaja

Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti.

Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan ja kaavan hyväksyy kunta. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva maankäyttö. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. 

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on maanomistajan kaava. Ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Asemakaava koostuu asemakaavakartasta sekä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä selostuksesta, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Iitin kunnassa asemakaava on Kausalan, Pohjanmäen, Sorronniemen sekä Vuolenkosken Koskenrannan alueella. Ranta-asemakaavoja on 21.

Asiakaspalvelu Iitti-piste
Kausansaarentie 3 47400 KAUSALA
Puh. 0206159600
Muu maksu pvm/mpm

-
Puhelinvaihde
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00
Puhelinvaihde suljettu klo 11-12
27.10.2022 -

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset
Rakennettu ympäristö - Maankäyttö, kaavoitus ja tontit
kaavat / asemakaavat (kaavat)