Tietosuoja

Iitti.fi-sivut

Keräämme käyttötietoja

Iitin kunnan verkkopalvelussa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Sähköpostiosoitetta kysytään yhteydenottolomakkeessa, mikäli käyttäjä haluaa vastauksen yhteydenottoonsa. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tietoja käytetään vain vastaamiseen. Iitin kunta ei luovuta mitään käyttäjästä kerättyjä tietoja eteenpäin.

Evästeiden käyttö

Iitti.fi-sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Jos vierailet iitti.fi-sivustolla ja selaimesi on asetettu vastaanottamaan evästeitä, pidämme tätä osoituksena siitä, että hyväksyt evästeidemme käytön.

Evästeiden esto

Mikäli Iitti.fi-sivustolla vieraileva käyttäjä ei halua kunnan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palvelujen asianmukaiselle toimimiselle.

Paikkatietojen hyödyntäminen

Osa Iitti.fi-verkkopalvelun sisällöistä voi olla rakennettu adaptiiviseksi eli sisältöjen tarjonta voi muuttua esimerkiksi mobiililaitteen paikkatiedon mukaisesti.

On täysin käyttäjän itse valittavissa haluaako hän antaa sijaintitietonsa verkkopalvelun hyödynnettäväksi. Mikään tieto ei jää saavuttamatta, vaikka tietoa ei annettaisi verkkopalvelun käyttöön.


Tietosuojavastaava

Iitin kunnan tietosuojavastaavana toimii asianhallintasuunnittelija Anne Tolppala.

Tietosuojaa koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan kirjallisena kunnan kirjaamoon. Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.


Tietosuojaselosteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (IV luvun 30 artikla) mukaisesti jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava seloste käsittelytoimista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi mm. rekisterinpitäjän yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.


Iitin kunnan tietosuojaselosteet julkaistaan tällä sivulla ja luettelo täydentyy jatkuvasti. Tietosuojaselosteisiin voit tutustua myös palvelupiste Monitorissa sen aukioloaikoina.


Hallintopalveluiden rekisteri- ja tietosuojeselosteet (sisältävät tietojärjestelmäselosteen)

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Hedsam- henkilöstön kulunvalvonta 1.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, luottamushenkilörekisteri 31.8.2020

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Populus henkilötietojärjestelmä  28.8.2020

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, yhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset  2.2.2021

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Webropol kysely- ja raportointijärjestelmä 1.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Office 365 sähköpostijärjestelmä 31.8.2020

Yhteystietorekisterin tietosuojaseloste, Innofactor Dynasty asianhallintajärjestelmä 2.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Kuntarekry.fi 2.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, sidonnaisuusrekisteri 31.8.2020

Henkilörekisteri, Iitin Klubin yhteystiedot 31.8.2020

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Visma IntimePlus taloushallinto myyntireskontra 31.8.2020

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Visma IntimePlus taloushallinto ostoreskontra 31.8.2020

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, vaaliluettelot 31.8.2020

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, VIP-vaihdepalvelut  1.2.2021

Asiakasrekisteri, etsivä nuorisotyö 1.2.2021

Asiakasrekisteri, nuorten työpajatoiminta 1.2.2021

Asiakasrekisteri, työllisyyden hoito  31.8.2020

Henkilörekisteri, kauppakirjat ja sopimukset 31.8.2020

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (kunnantalot) 1.2.2021

Asiakasrekisteri, nuorten kesätyöseteli 31.8.2020

Henkilörekisteri, Väestötietojärjestelmä 17.1.2019

Asiakasreksiteri, asuntolainat 31.8.2020

Henkilörekisteri, kunnantalon kameravalvonta 31.8.2020

Henkilörekisteri, vanhan kunnantalon kameravalvonta 31.8.2020

Asiakasrekisteri kunnan vuokra-asuntojen laskutus 31.8.2020

Sivistyspalveluiden rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Kansalaisopisto

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, kansalaisopisto Hellewi 1.2.2021

Kirjasto

Kyyti - Kymenlaakson yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmä, tietosuojaseloste 20.9.2021

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (kirjasto) 1.2.2021

Asiakasrekisteri, äänentoistolaitteiston varaukset 1.2.2021

Henkilörekisteri, omatoimikirjaston kameravalvonta 2.2.2020

Koulut ja päiväkodit

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Aura-oppilashuollon asiakasjärjestelmä 1.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Primus -kouluhallinnon järjestelmä 1.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Koulukuljetussuunnitelma  1.2.2021

Henkilörekisteri, aamu- ja iltapäivätoiminta 1.2.2021

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Effica-järjestelmä (varhaiskasvatus) 1.2.2021

Henkilötietorekisteri, koulujen ja päiväkotien erityisruokavaliot 31.8.2020

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (Kausalan koulu) 1.2.2021

Asiakasrekisteeri, tilojen varaukset (lukio) 1.2.2021

Asiakasrekisteri. tilojen varaukset, (yläkoulu) 1.2.2021

Tietosuojaseloste, yksityiset perhepäivähoitajat 1.2.2021

Henkilörekisteri, alakoulun kameravalvonta 31.8.2020

Henkilörekisteri, lukion kameravalvonta  2.2.2021 (päivitetään)

Henkilöreksiteri, yläkoulun kameravalvonta  2.2.2021 (päivitetään)

Vapaa-aikapalvelut

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste. kuntosali ja Veteraanimajan saunat  1.2.2021

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (liikuntahalli) 1.2.2021

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (Veteraanimaja) 1.2.2021

Asiakasrekisteri, vapaa-aikapalvelujen liikuntaryhmät 1.2.2021

Henkilörekisteri, Ravilinnan kameravalvonta 31.8.2020

Teknisten palveluiden tietosuojaselosteet

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Venepaikat 1.2.2021

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Lupapiste.fi 1.2.2021

Tietojärjestelmäselosteet

Dynasty for SQL asianahllintajärjestelmä 18.2.2020

CleaNet -siivouksen ja kiinteistönhoidon mitoitusjärjestelmä 20.2.2020

Jamix -ruokatuotannon järjestelmä 20.2.2020


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste 

Suurin osa Iitin kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti Iitin kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tietoja säilytetään kuitenkin niin kauan kun se toiminnan kannalta on perusteltua.

Tietosuoja Iitin kunnan palveluissa 

Kun asioit Iitin kunnan palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.


Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

Rekisteritietojen tarkastus- ja korjaamispyynnöt

Tarkastus- ja ja korjaamispyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnön tekijä on tunnistettava. Toistaiseksi käytössä ei ole sähköistä tunnistautumismahdollisuutta, joten pyynnöt on tehtävä käymällä henkilökohtaisesti palvelupiste Monitorissa.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake

Rekisteritietojen poistopyyntölomake