Tietosuoja

Iitti.fi-sivut

Keräämme käyttötietoja

Iitin kunnan verkkopalvelussa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Sähköpostiosoitetta kysytään yhteydenottolomakkeessa, mikäli käyttäjä haluaa vastauksen yhteydenottoonsa. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tietoja käytetään vain vastaamiseen. Iitin kunta ei luovuta mitään käyttäjästä kerättyjä tietoja eteenpäin.

Evästeiden käyttö

Iitti.fi-sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Jos vierailet iitti.fi-sivustolla ja selaimesi on asetettu vastaanottamaan evästeitä, pidämme tätä osoituksena siitä, että hyväksyt evästeidemme käytön.

Evästeiden esto

Mikäli Iitti.fi-sivustolla vieraileva käyttäjä ei halua kunnan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palvelujen asianmukaiselle toimimiselle.

Paikkatietojen hyödyntäminen

Osa Iitti.fi-verkkopalvelun sisällöistä voi olla rakennettu adaptiiviseksi eli sisältöjen tarjonta voi muuttua esimerkiksi mobiililaitteen paikkatiedon mukaisesti.

On täysin käyttäjän itse valittavissa haluaako hän antaa sijaintitietonsa verkkopalvelun hyödynnettäväksi. Mikään tieto ei jää saavuttamatta, vaikka tietoa ei annettaisi verkkopalvelun käyttöön.


Tietosuojavastaava

Iitin kunnan tietosuojavastaavana toimii asianhallintasuunnittelija Anne Tolppala.

Tietosuojaa koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan kirjallisena kunnan kirjaamoon. Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.


Tietosuojaselosteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (IV luvun 30 artikla) mukaisesti jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava seloste käsittelytoimista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi mm. rekisterinpitäjän yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.


Iitin kunnan tietosuojaselosteet julkaistaan tällä sivulla ja luettelo täydentyy jatkuvasti. Tietosuojaselosteisiin voit tutustua myös palvelupiste Monitorissa sen aukioloaikoina.


Hallintopalveluiden rekisteri- ja tietosuojeselosteet (sisältävät tietojärjestelmäselosteen)

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, henkilöstön kulunvalvonta  17.1.2023

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, luottamushenkilörekisteri 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, henkilötietojärjestelmä    17.1.2023

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, yhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset  25.8.2022

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, kysely- ja raportointi 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, sähköpostijärjestelmä 25.8.2022

Yhteystietorekisterin tietosuojaseloste, asianhallintajärjestelmä 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Kuntarekry.fi 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, sidonnaisuusrekisteri 25.8.2022

Henkilörekisteri, Iitin Klubin yhteystiedot 25.8.2022

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Visma IntimePlus taloushallinto myyntireskontra 25.8.2022

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Visma IntimePlus taloushallinto ostoreskontra 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, vaaliluettelot  25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, vaihdepalvelut   25.8.2022

Asiakasrekisteri, etsivä nuorisotyö 25.8.2022

Asiakasrekisteri, nuorten työpajatoiminta 1.2.2021 (lakannut 31.12.2021)

Asiakasrekisteri, työllisyyden hoito 25.8.2022

Henkilörekisteri, kauppakirjat ja sopimukset  25.8.2022

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (kunnantalot)  25.8.2022

Asiakasrekisteri, nuorten kesätyöseteli 25.8.2022

Henkilörekisteri, Väestötietojärjestelmä 17.1.2019

Asiakasreksiteri, asuntolainat 25.8.2022

Henkilörekisteri, kunnantalon kameravalvonta    8.9.2022

Henkilörekisteri, vanhan kunnantalon kameravalvonta   8.9.2022

Henkilörerkisteri, venevalkaman kameravalvonta, Kymenrannantie 261    6.6.2023

Henkilörekisteri, torialueen kameravalvonta   6.6.2023

Asiakasrekisteri kunnan vuokra-asuntojen laskutus 25.8.2022

Sivistyspalveluiden rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Kansalaisopisto

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, kansalaisopisto 25.8.2022

Kirjasto

Kyyti - Kymenlaakson yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmä, tietosuojaseloste 20.9.2021

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (kirjasto) 7.1.2023

Asiakasrekisteri, äänentoistolaitteiston varaukset 1.2.2021

Henkilörekisteri, omatoimikirjaston kameravalvonta 8.9.2022

Koulut ja päiväkodit

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Oppilashuollon (koulupsykologi ja -kuraattori) asiakasjärjestelmä Siirtynyt Päijät-Hämeen hyvintointialueelle 1.1.2023

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Oppilasrekisteri 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, Koulukuljetussuunnitelma 25.8.2022

Henkilörekisteri, aamu- ja iltapäivätoiminta 25.8.2022

Henkilörekisterin tietosuojaseloste, varhaiskasvatuksen asiakasreksiteri 9.8.2022

Henkilötietorekisteri, koulujen ja päiväkotien erityisruokavaliot 26.8.2022

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (Kausalan koulu)  25.8.2022

Asiakasrekisteeri, tilojen varaukset (lukio)  25.8.2022

Asiakasrekisteri. tilojen varaukset, (yläkoulu)  25.8.2022

Tietosuojaseloste, yksityiset perhepäivähoitajat 25.8.2022

Henkilörekisteri, alakoulun kameravalvonta     6.6.2023

Henkilörekisteri, lukion kameravalvonta    6.6.2023

Henkilöreksiteri, yläkoulun kameravalvonta  6.6.2023

Vapaa-aikapalvelut

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste. kuntosali ja Veteraanimajan saunat   25.8.2022

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (liikuntahalli)  25.8.2028

Asiakasrekisteri, tilojen varaukset (Veteraanimaja)  25.8.2022

Asiakasrekisteri, vapaa-aikapalvelujen liikuntaryhmät  25.8.2022

Henkilörekisteri, Ravilinnan kameravalvonta    8.9.2022

Teknisten palveluiden tietosuojaselosteet

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Venepaikat 26.8.2022

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Lupapiste.fi/rakennusvalvonta 26.8.2022

Asiakasrekisteri yksityistierekisteri  26.8.2022

Henkilörekisteri, rakennusvalvonnan viranomaistehtävät   26.8.2022

Henkilörekisteri

Tietojärjestelmäselosteet

Dynasty for SQL asianahllintajärjestelmä 18.2.2020

CleaNet -siivouksen ja kiinteistönhoidon mitoitusjärjestelmä 20.2.2020

Jamix -ruokatuotannon järjestelmä 20.2.2020


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste 

Suurin osa Iitin kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti Iitin kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tietoja säilytetään kuitenkin niin kauan kun se toiminnan kannalta on perusteltua.

Tietosuoja Iitin kunnan palveluissa 

Kun asioit Iitin kunnan palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.


Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

Rekisteritietojen tarkastus- ja korjaamispyynnöt

Tarkastus- ja korjaamispyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnön tekijä on tunnistettava. Toistaiseksi käytössä ei ole sähköistä tunnistautumismahdollisuutta, joten pyynnöt on tehtävä käymällä henkilökohtaisesti Iitin kunnan kirjaamossa tai Iitti-Pisteessä (Kirjasto).

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake

Rekisteritietojen poistopyyntölomake