Talousarvio ja tilinpäätös

Vuosittain hyväksyttävässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että kunnan tehtävien hoitamisen edellytykset turvataan. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. 

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Veroprosentit 2024

  • Tuloveroprosentti 8,60 % 
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 % 
  • Vakituinen asuinrakennus 0,65 % 
  • Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25% 
  • Voimalaitokset 3,10 % 
  • Yhdistys- ja seuratalat 0,00 %
  • Maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 %

Yhteystiedot

Tuomas Rimpiläinen
Hallinto- ja talousjohtaja

Jaa sivu eteenpäin