Logot ja vaakuna

Kuntalain mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Vaakuna on virallinen tunnus, jota tulee käyttää arvonsa mukaisesti. Kunnan ulkopuolisten tahojen tulee hakea käyttölupa vaakunalle, jos haluavat sitä käyttää.

Käyttöluvat

Vaakunan käyttöluvat myöntää kunnanjohtaja.

Markkinointilogon käyttöluvat myöntää tiedotustoiminnastavastaava hallinto- ja talousjohtaja.

Tunnuksia ei saa muokata tai lisätä varjostusta tai muuta tehostetta.

 

Yhteystiedot

Tuomas Rimpiläinen
Hallinto- ja talousjohtaja

Jaa sivu eteenpäin