Kuntastrategia

Kunnan strategiassa on määritelty Iitin kehityksen ja tulevaisuuden suuntaviivat sekä strategiset projektit niiden saavuttamiseksi. Strategia on osa henkilöstön ja luottamushenkilöiden päivittäistä työtä ja valtuuston tärkein väline ohjata kunnan toimintaa.

Kuntastrategia 2022 – 2025

Iitin kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia on valmisteltu kuntalaisia osallistaen, ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.2.2022.

Voimassa olevan kuntastrategian painopisteinä ovat hyvinvoinnin edistäminen, monipuolinen asuminen, elinvoiman kasvattaminen sekä kuntaimago ja tunnettavuus.

Iitin kunnan visio

Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin

 

Iitin arvot

 

Avoimuus

Kerromme asioiden valmistelusta, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, päätöksistä ja perusteluista selkeästi ja ajoissa.

Ihmislähtöisyys

Olemme olemassa kuntalaisia varten. Toimintojemme suunnittelussa ja toimeenpanossa edetään ihminen edellä, kuntalaisia kuunnellen.

Vastuullisuus

Ennakoimme, seuraamme ja arvioimme toimintamme vaikutuksia. Teemme valintoja yhteistä hyvää ja kestävää kehitystä tavoitellen.

Vuorovaikutteisuus

Haluamme kohdata toisiamme, synnyttää keskustelua sekä toimia yhdessä tekemisen ja molemminpuolisen luottamuksen edistämiseksi.

Tutustu Iitin kuntastrategiaan


Jaa sivu eteenpäin