Ikäihmisten ja vammaisten neuvosto

Ikäihmisten ja vammaisten neuvosto on Iitin kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin.

Ikäihmisten ja vammaisten neuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
  • seurata ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
  • vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  • edistää omalla toiminnallaan kunnan väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
  • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ja muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä.
  • Pitää yhteyttä valtakunnallisiin ja maakunnallisiin vanhus- ja vammaisneuvostoihin.

Toimintasääntö

Yhteystiedot

Irina Barkman
Hyvinvointijohtaja

Jaa sivu eteenpäin