Käynnissä olevat kyselyt

Kyselyillä kunta kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja palvelujen kehittämiseen. Käynnissä olevista kyselyistä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä paikallislehti Iitinseudussa kunta tiedottaa -palstalla.

Auta meitä arvioimaan toimintaamme ja vastaa kyselyyn!

Iitin kunta on valittu yhdessä 9 muun suomalaisen kunnan kanssa Euroopan neuvoston The European Label of Governance Excellence (ELoGE) -hankkeeseen, joka auttaa suomalaisia kuntia itsearvioimaan omaa hallintoa. ELoGE on Euroopan neuvoston alulle panema ohjelma, joka on jo toteutettu 17 muussa Euroopan maassa, ja nyt se toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Ohjemaan osallistuvat kunnat arvioivat itse omaa toimintaansa kuuden kuukauden ajan 12 perusperiaatteen pohjalta toimittamalla arvioitavaksi materiaalia hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta toiminnassaan. Lisäksi kuntalaiset, kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt saavat arvioida kunnan toimintaa vastaamalla eri kyselyihin. Kyselyihin saatujen vastausten perusteella kunnasta tehdään arvio, jonka perusteella kunta antaa tarvittaessa omat vastineet kehittääkseen toimintaansa edelleen. Riippumaton toimikunta arvioi prosessin tuloksia ja materiaaleja Valtioneuvoston johdolla.

Kuntalaisille suunnattu sähköinen kysely on avoinna sunnuntaihin 17.12. asti. Kyselyyn vastataan anonyymisti. HAUS-Kehittämiskeskus kerää ja koostaa vastauksista yhteenvedon. Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperiversion, jonka saat kirjastolta, johon voit myös palauttaa täytetyn kyselyn viimeistään keskiviikkona 13.12.

Vastaa kyselyyn


Vanhempien barometri 2023

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola toteuttavat yhdessä varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten vanhemmille ja huoltajille suunnatun Vanhempien barometri 2023 – kyselyn. Kysely on tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joilla on lapsi päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai esiopetuksessa.

Kyselyssä kartoitetaan lasten vanhempien ja huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyen keskittyen erityisesti vanhempien osallisuuteen, kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyöhön sekä arkeen ja kasvatukseen kotona.

Kyselyyn voit vastata 7.1.2024 saakka sähköisellä lomakkeella (Webropol.com). Vastaa kysymyksiin ajatellen yhtä lastasi. Voit vastata kyselyyn yhdessä lapsesi kanssa. Mikäli haluat vastata kyselyyn useamman lapsesi osalta, täytä kustakin oma lomake. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Kerätty aineisto voidaan luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle tutkimustarkoitukseen

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola toteuttavat kyselyn yhteistyössä.


Jaa sivu eteenpäin