Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset ideoivat ja äänestämällä päättävät, miten kunnan rahaa käytetään asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseksi. 

Miten sinä kehittäisit asuinympäristösi viihtyisyyttä? Onko mielessäsi hyvä idea, millä asukkaiden hyvinvointia tai alueen elinvoimaa voitaisiin edistää julkisin varoin?

 • Ideavaihe

  Ideavaiheessa yksi henkilö voi halutessasi ilmoittaa useamman kuin yhden idean. Jokainen yksittäinen idea ilmoitetaan omalla lomakkeellaan. Ideoita kerätään ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta, paperisia lomakkeita voi täyttää asiakaspalvelupiste Iitti-pisteessä kirjastolla. Jättämällä idean annat kunnalle oikeudet muokata ja kehittää sitä. Ideointivaihe suoritetaan anonyymisti. 

  Ideointivaiheen päätyttyä kunnan toimielimet tarkastelevat ja arvioivat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan ja ehtoihin soveltuvat ideat, jotka jatkavat äänestysvaiheeseen. Arviointityö voi sisältää myös osallistavaa yhteiskehittämistä, kun työpajoja. 

  Ideointi on ikärajaton ja avoin kaikenikäisille. 

  Ehdotetun idean tulee  

  • olla lain mukainen ja kuulua kunnan toimivaltaan. 
  • olla Iitin kuntastrategian ja arvojen mukainen. 
  • sopia osallistuvan budjetoinnin määrärahaan ja toteutettavissa vuoden aikana. 
  • tukea asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämistä. 
  • olla kunnan ylläpidettävissä jatkossa, eikä sen ylläpito edellytä suuria ylläpitokustannuksia tai pysyviä henkilöstökustannuksia. 
 • Äänestysvaihe

  Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestämällä päättävät, mitkä osallistuvan budjetoinnin ehdot täyttävät ideat etenevät toteutukseen osallistuvan budjetoinnin määrärahan puitteissa. Ideat ja arviot julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

  Ideoiden äänestys toteutetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, paperisia äänestyslomakkeita voi täyttää kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-pisteessä kirjastolla. 

  Äänestys on ikärajaton ja avoin kaikenikäisille. 

 • Toteutusvaihe

  Äänestyksen voittanut tai voittaneet ideat toteutetaan vuoden 2024 aikana. 


Jaa sivu eteenpäin