Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnan toimielimiä. Lautakuntien toimikausi on sama, kuin kunnanvaltuuston toimikausi.

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (KL § 121). Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja: Markku Saarelma
varajäsen: Tapio Johansson 

Varapuheenjohtaja: Veikko Ikonen
varajäsen: Ari Lindgren 

Jäsen: Satu Ruuskanen
varajäsen: Maisa-Leena Simonen-Fallieres 

Jäsen: Arja Talja
varajäsen: Yrjö Nurmi 

Jäsen: Heikki Kantola
varajäsen: Saija Eklund-Virtanen 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan viranomaislautakunta on toimialariippumaton ja käsittelee ne asiat, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus. Viranomaislautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Viranomaislautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja: Olli Pasila
varajäsen: Leena Viitala 

Varapuheenjohtaja: Riitta Alestalo
varajäsen: Harri Lehtinen 

Jäsen: Aimo Ruusunen
varajäsen: Markku Pohjola 

Jäsen: Eija Taavila
varajäsen: Maria Lairila 

Jäsen: Reijo Houni
varajäsen: Mika P. Salminen

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaalien järjestelyistä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös tuloksien laskennasta ja ehdokasasettelusta.

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja: Riitta Haglund 

Varapuheenjohtaja: Ari Lindgren 

Jäsen: Tapio Johansson 

Jäsen: Ainokaisa Rintala 

Jäsen: Sami Saarikko 

1.Varajäsen: Liisa Alatalo

2.Varajäsen: Terhi Vahvelainen 

3.Varajäsen: Petri Kärkelä 

4.Varajäsen: Maiju Kytösaho 

5.Varajäsen: Matti Tarula 

Hallintosäännön 108 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston vaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja: Siiri Mertakorpi
varajäsen: Ari Ollikainen 

Varapuheenjohtaja: Antti Kankkunen
varajäsen: Jaana Aro 

Jäsen: Janne Aalto
varajäsen: Markku Yli-Kaitala


Jaa sivu eteenpäin