Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston kautta nuorilla on mahdollisuus tuoda esille heidän mielipiteensä nuoria koskevissa asioissa sekä esityksissä.

Nuorisovaltuusto on osallisuuden edistäjä, jolloin nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintoja koskeviin päätöksiin Iitin kunnassa.

Nuorisovaltuusto koostuu 1220-vuotiaista iittiläisistä nuorista, ja edustajia niin peruskoulusta, lukiosta kuin ammatillisesta koulutuksesta. Nuorisovaltuuston tavoitteena on kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa. Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton.

Nuorisovaltuuston erityisinä tehtävinä on

  • tehdä nuorten palveluja koskevia aloitteita ja kehittämisehdotuksia kunnanhallitukselle sekä muille
    kunnan toimielimille että työntekijöille,
  • edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon järjestämällä nuorille eri tavoin vaikutusmahdollisuuksia,
  • kehittää nuorten ja kunnan nuorisotyön, oppilaitosten, järjestöjen, kunnan ja muiden viranomaisten yhteistoimintaa,
  • seurata nuorille tarkoitettujen julkisten palvelujen tasoa ja saatavuutta ja puuttua epäkohtiin nuorten palveluissa,
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden hyvästä tiedottamisesta,
  • käsitellä muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä.

Nuorisovaltuusto toimii hyvinvointipalvelujen alaisuudessa ja toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja, joka myös toimii nuorisovaltuuston sihteerinä.

Toiminnan perusteet ja ohjesääntö

Nuorisovaltuuston sihteeri

Piia Tötterström
Koulunuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja

Jaa sivu eteenpäin