Vaalit ja äänestäminen

Suomessa toimitettavia yleisiä vaaleja ovat aluevaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä. Iitin kunta julkaisee verkkosivuillaan lisätietoja äänestyspaikoista ja -aikatauluista Iitissä, kun vaalit ovat ajankohtaiset.

Seuraavat vaalit

Presidentinvaali

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024.

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi. 

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

Ennakkoäänestys kotimaassa ke-ti 17-23.1.2024 

Vaalipäivän äänestys sunnuntaina 28.1.2023 klo 9–20 


Jaa sivu eteenpäin