Vaalit ja äänestäminen

Suomessa toimitettavia yleisiä vaaleja ovat aluevaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä. Iitin kunta julkaisee verkkosivuillaan lisätietoja äänestyspaikoista ja -aikatauluista Iitissä, kun vaalit ovat ajankohtaiset.

Seuraavat vaalit

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalien aikataulu

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Jäsenmäärästä ja jäsenvaltioiden välisestä paikkajaosta päättää Eurooppa-neuvosto parlamentin tehtyä asiasta aloitteen. Vaalikaudelle 2024-2029 tehdyn päätöksen (22.9.2023) mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15. Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuosina 2004 ja 2019 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta.

Ennakkoäänestys kotimaassa ke-ti 29.5.-4.6.2024 

Vaalipäivän äänestys sunnuntaina 9.6.2024 klo 9–20 


Jaa sivu eteenpäin