Johtosäännöt ja yhteistoiminta sopimukset

Lainsäädännön lisäksi kunnan hallintoa ja toimintaa ohjaavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät yleiset säännöt ja ohjeet.

Johtosäännöt ja ohjeet

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnon perusteista. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännön sisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä.

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset 

Osa Iitin kunnan palveluista järjestetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kuntalain 109 §:n mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset on oltava saatavilla yleisessä tietoverkossa. Iitin kunta on tehnyt seuraavat yhteistoimintasopimukset: 

Yhteistoimintasopimukset


Jaa sivu eteenpäin