Anna palautetta

Kiitos, kun annat palautetta, ehdotuksia ja mielipiteitä. Kuntana haluamme toimia yhdessä tekemisen ja molemminpuolisen luottamuksen edistämiseksi. Saamaamme palautetta käytämme kunnan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Sähköinen palautelomake on avoinna ympäri vuorokauden. Kunnan asiakaspalvelu käsittelee ja ohjaa saadut palautteet asiasta vastaavalle henkilölle tai toimialalle. Palautelomakkeen kautta voit antaa palautetta ja pyytää lisätietoja kunnan palveluista ja toiminnasta. 

Palautteet ja huomiot kuitukaapeliverkon rakentamisen jälkitöistä

BLC Telecom on suorittanut kuitukaapelointeja Iitin kunnan alueella vuosien 2022 ja 2023 aikana. Alueen kaivutöiden viimeistelytyöt on suunniteltu aloitettavaksi urakoitsijan toimesta heti kaivutöiden päätyttyä. Tavoitteena on saada työt päätökseen ennen talven tuloa, viimeisimmin keväällä 2024. Vaikka työt ovat edelleen kesken, haluamme varmistaa, että kaikki rakennetut alueet tulevat asianmukaisesti viimeistellyiksi. Ohjeet ja yhteystiedot palautteiden ja huomioiden jättämiseen löydät 15.9.2023 julkaistusta tiedotteesta: Kuitukaapeliverkon rakentamisen jälkityöt ja asukkaiden huomiot puutteellisuuksista.

Katuvalaistuksen vikailmoitukset

Iitin kunta huolehtii katuvalaistuksesta Kausalan taajama-alueella. Jos havaitset toimimattoman tai rikkoutuneen katuvalon tai muun häiriön valaistuksessa, ilmoita asiasta Iitin kunnan tekniseen toimistoon. Vikailmoituksen voit ilmoittaa puhelimitse arkisin klo 15 mennessä tai sähköisellä lomakkeella vuorokauden ympäri.

Palautetta sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluista?

Sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluja koskevaa palautetta voit antaa suoraan palvelujen järjestämisestä vastaavalle Päijä-Hämeen hyvinvointialueelle: Palaute | paijatha.fi

Sähköinen palautelomake

Anna palautetta
Tietosuoja

Kun asioit Iitin kunnan palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista.

Tietosuoja Iitin kunnan palveluissa

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

 • Keräämme käyttötietoja

  Iitin kunnan verkkopalvelussa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Sähköpostiosoitetta kysytään yhteydenottolomakkeessa, mikäli käyttäjä haluaa vastauksen yhteydenottoonsa. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tietoja käytetään vain vastaamiseen. Iitin kunta ei luovuta mitään käyttäjästä kerättyjä tietoja eteenpäin.

 • Evästeiden käyttö ja kaytön estäminen

  Sivustollamme (www.iitti.fi) käytetään yleisesti evästeitä palvelun käytön helpottamiseksi. Evästeistä ilmoitamme ponnahdusikkunalla käyttäjän sivustolle saapuessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

  Evästeiden käyttöä voit hallinnoida käyttämäsi verkkoselaimen (esim. Microsoft Edge, Google Chrome tai Mozilla Firefox) selainasetuksista. Evästeiden käyttö voidaan kieltää halutessasi kokonaan, mutta tämän seurauksena verkkosivut eivät välttämättä toimi täysin oikein, emmekä kykene tarjoamaan sinulle parasta mahdollista käyttökokemusta.

 • Paikkatietojen hyödyntäminen

  Osa Iitti.fi-verkkopalvelun sisällöistä voi olla rakennettu adaptiiviseksi eli sisältöjen tarjonta voi muuttua esimerkiksi mobiililaitteen paikkatiedon mukaisesti.

  On täysin käyttäjän itse valittavissa haluaako hän antaa sijaintitietonsa verkkopalvelun hyödynnettäväksi. Mikään tieto ei jää saavuttamatta, vaikka tietoa ei annettaisi verkkopalvelun käyttöön.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Iitin kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti Iitin kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Tietoja säilytetään kuitenkin niin kauan kun se toiminnan kannalta on perusteltua.

Tietosuojaselosteet

Henkilöstöhallinnan tietosuojaselosteet

Ympäristönsuojelun tietosuojaseloste

Kameravalvonnan tietosuojaseloste (alakoulu, lukio, yläkoulu, kunnantalot, Nuokku, Ravilinna, kirjasto, torialue, venevalkama

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

  Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Iitin kunta toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

  Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kunta voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kunta osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

  Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

  Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

  Ellei kuntai hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

 • Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

  Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

  Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

  Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näinollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Iitin kunnan henkilörekistereihin liittyen.

 • Vastustamisoikeus (artikla 21)

  Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

 • Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

  Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

  Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kirjaamo

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet diaariin ja lähettää ne valmisteltaviksi toimialoille.

Osoite Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA
Puhelin +3580206159600 (muu)
Asiointikielet Finnish
Aukioloajat Ma – Pe 09:00 – 15:00,

Jaa sivu eteenpäin

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@iitti.fi

Puhelinvaihde:
020 615 9600


Jaa sivu eteenpäin